Том 135, № 122 (2010)

Зміст

Статті

ЛОГОЕПІСТЕМА В МОДЕЛЮВАННІ ХУДОЖНЬО- ІСТОРИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Алла Іванівна Бондаренко
ФІЛОСОФСЬКО-ІСТОРИЧНІ ТА ХУДОЖНЬО-ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ PDF
Юрій Іванович Бондаренко
HISTORICAL MEMORY OR LONGING FOR IT: REFLECTION OF HISTORY IN NATIVE AMERICAN LITERATURE PDF (English)
Олена Володимирівна Горелова
ПРИНЦИП ІСТОРИЗМУ ТА ПАМ’ЯТЬ У ЛІТЕРАТУРНИХ ІСТОРІОГРАФІЯХ PDF
Леся Мар`янівна Демська-Будзуляк
КАТЕГОРІЯ ЧАСУ ЯК СКЛАДОВА КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ (на прикладі творчості А. П. Чехова) PDF
Тетяна Сергіївна Єжижанська
ІСТОРИЧНИЙ ФАКТОР ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У РОМАНІ Д. КОПЛЕНДА «ПОКИ ПОДРУГА У КОМІ» PDF
Оксана Михайлівна Заїковська
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІСТОРІЇ У РОМАНІ М. ОНДААТЖЕ «АНГЛІЙСЬКИЙ ПАЦІЄНТ» PDF
Наталя Володимирівна Іванова
ІСТОРИЧНА ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА: ПРОБЛЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ PDF
Роман Анатолійович Козлов
А. КАЩЕНКО: ДО ПРОБЛЕМИ ЖАНРОВОЇ СПЕЦИФІКИ ТВОРІВ PDF
Галина Романівна Корицька
ВИВЧЕННЯ РЕЛАКСАЦІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЯК СИНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ) PDF
Оксана Михайлівна Косюк
ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОЗНАКИ ІСТОРИЧНОГО РОМАНУ У ВІРШАХ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: ДО ПРОБЛЕМИ СПРИЙНЯТТЯ PDF
Тарас Дмитрович Кремінь
КООРДИНАТИ ПАМ’ЯТІ У ХУДОЖНЬОМУ ПРОСТОРІ ПОСТМОДЕРНОЇ ЛІТЕРАТУРИ PDF
Лілія Богданівна Лавринович
РОМАН ТОМАСА ПІНЧОНА «МЕЙСОН І ДІКСОН»: ПОСТМОДЕРНІСТСЬКА КОНЦЕПЦІЯ ІСТОРІЇ АМЕРИКИ ЧАСІВ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ PDF
Ольга Василівна Лісун
У ЗОНІ НАПРУЖЕНИХ СТОСУНКІВ МІЖ ІСТОРІЄЮ ТА ПАМ’ЯТТЮ : РОМАН КРІСТИ ВОЛЬФ «МІСТО АНГЕЛІВ АБО ПЛАЩ ДОКТОРА ФРОЙДА» PDF
Світлана Павлівна Маценка
МТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІНІВ «ПРОЕКТНИЙ» І «ПРОЕКТУВАЛЬНИЙ» У СИСТЕМІ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ PDF
Людмила Анатоліївна Назаренко
ЖИТТЄПИСИ ВИДАТНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ІСТОРИЧНІЙ ПАМ’ЯТІ (З ДОСВІДУ РОБОТИ В НАЦІОНАЛЬНІ БІБЛІОТЕЦІ УКРАЇНИ ІМ. В. І. ВЕРНАДСЬКОГО) PDF
Лариса Григорівна Рева
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРСУБ’ЄКТНОГО ВИВЧЕННЯ ЕЛЕГІЇ ТА ВІРША-МЕДИТАЦІЇ PDF
Віолетта Валентинівна Уліщенко
РЕТРО-ДЕТЕКТИВ У СУЧАСНІЙ ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ: МОДИФІКАЦІЇ ЖАНРУ PDF
Ольга Дмитрівна Харлан
МЕДІАОСВІТА ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТВОРІВ ПРО ІДЕНТИЧНУ ПАМ’ЯТЬ І НАЦІОНАЛЬНУ ІДЕНТИЧНІСТЬ PDF
Ірина Володимирівна Царлова
ЖАНРОВИЙ СТАТУС ТА РОЛЬ ЩОДЕННИКІВ У ЛІТЕРАТУРІ: ЩОДЕННИКИ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА ТА АРКАДІЯ ЛЮБЧЕНКА PDF
Наталія Олександрівна Чиж
НАЦІОНАЛЬНЕ ВБРАННЯ ЯК МАРКЕР ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ НАРОДУ Й РОДУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ. PDF
Тетяна Леонідівна Шептицька
НЕВАРАЦЬ НЕ ВЯРТАЕ – НЕБЫТИЕ НЕ ОТПУСКАЕТ PDF (Русский)
Іван Федорович Штейнер
ЕВОЛЮЦІЯ БРИТАНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО РОМАНУ: ПЕРЕГЛЯД ІСТОРИЧНИХ ВИМІРІВ PDF
Юлія Володимирівна Шуба
СУЧАСНИЙ УРОК ЛІТЕРАТУРИ І ПРОБЛЕМИ ХУДОЖНЬОЇ РЕЦЕПЦІЇ СВІДОМОСТІ/ПАМ’ЯТІ В МЕТОДИЦІ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ PDF
Василь Іванович Шуляр
ВОБРАЗ НАЦЫІ І СВЕТАБУДОВЫ Ў ГІСТАРЫЧНАЙ ПРОЗЕ PDF
Ольга Карпівна Шинкаренко