ВОБРАЗ НАЦЫІ І СВЕТАБУДОВЫ Ў ГІСТАРЫЧНАЙ ПРОЗЕ

Ольга Карпівна Шинкаренко

Анотація


У статті розглядаються деякі особливості історичного жанру, підкреслюється важливе місце в його поетичній системі образу окремого героя і народу в цілому, а також ідеї самосвідомості, морально-духовного буття нації та утвердження загальнолюдських цінностей. Звернення до творчості В. Корот- кевича і Р. Іваничука дозволяє ще раз переконатися, як органічно доповнюють і взаємодіють у сюжетно-композиційної організації творів на тему минулого конк- ретно-фактична основа і власне художнє начало.

Ключові слова


історична проза; факт і вигадка; ідея національної самосвідо- мості і пам’яті; загальнолюдські цінності

Повний текст:

PDF

Посилання


Абдзіраловіч І. Адвечным шляхам : Дасьледзіны беларускага сьветагляду / І. Абдзіраловіч ; [прадм. С. Дубаўца]. – Мінск :

Навука і тэхніка, 1993. – 44 с.

Затонский Д. Искусство романа и ХХ век / Д. Затонский. – М. : Худож. лит., 1973. – 536 с.

Іванычук Р. Мой рэквіем / Р. Іванычук // Літ. і маст. – 1988. – 21 кастр. – С. 16.

Иванычук Р. Манускрипт с улицы Русской : [романы] / Р. Иванычук ; [авториз. пер. с укр. К. Трофимова]. – М. : Известия,

– 640 с.

Ильницкий М. Возвращение к себе : [послесловие] / Р. Иванычук. Возвращение : Роман. Новеллы ; [авториз. пер. с укр.]. –

М. : Известия, 1979. – 448 с.

Каваленка В. А. Міфа-паэтычныя матывы ў беларускай літаратуры / В. А. Каваленка. – Мінск : Навука і тэхніка, 1981. –

с.

Камю А. Творчество и свобода : Статьи, эссе, записные книжки / А. Камю ; [пер. с франц.]. – М. : Радуга, 1990. – 608 с.

Караткевіч У. Збор твораў : У 8 т. / У. Караткевіч. – Т. 6. – Мінск : Маст. літ., 1990. – 494 с.

Костер Ш. Легенда об Уленшпигеле / Ш. Костер. – М. : Худож. лит., 1988. – 398 с.

Лісты Уладзіміра Караткевіча да Рамана Іванычука // Полымя. – 1988. – № 12. – С. 157–165.

Лойка А. Адраджэнне без кансалідацыі? / А. Лойка // Літ. і мастацтва. – 1990. – 22 чэрв. – С. 6–7.

Любимова Т. Г. Трагическое как эстетическая категория / Т. Г. Любимова. – М. : Наука, 1985. – 128 с.

Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – Архангельск : Северо-западное книжное изд-во, 1990. – 208 с.

Роллан Р. Кола Бруньон / [собр. соч.] : В 9 т. / Р. Роллан. – Т.5. – М. : Правда, 1983. – 336 с.

Тарасаў К. Падзеі гісторыі і версіі літаратуры / К. Тарасаў // Полымя. – 1988. – № 2. – С. 195–204.

Тычына М. А. Карані і крона : фальклор і нацыянальная спецыфіка літаратуры / М. А. Тычына. – Мінск : Навука і тэхніка,

– 208 с.

Эрбергъ К. Цъль творчества. Опыты по теоріи творчества и эстетикъ / К. Эрбергъ. – М. : Русская мысль, 1913. – 260 с.