ІСТОРИЧНА ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА: ПРОБЛЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ

Роман Анатолійович Козлов

Анотація


На основі системного літературознавчого підходу запропоновано розглядати історичність твору художньої літератури не як сукупність його ознак, а як функцію з характерною системою маркерів. Простежено спільні й відмінні риси літератури та історії. Показано хибність представлення історичності як тематичної спрямованості або джерельної визначеності художнього твору.

Ключові слова


художність; історичність; історична художня література

Повний текст:

PDF

Посилання


Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / [авт.-укл. Ю. І. Ковалів]. – К. : ВЦ «Академія», 2007. –– Т. 1. – 608 с. – Т. 2. – 624 c.

Теорія літератури в Польщі. Антологія текстів. Друга половина ХХ – початок ХХІ ст. / [упор. Б. Бакули]. – К. : Вид. дім

«Києво-Могилянська академія», 2008. – 531 с.

Ткаченко А. О. Мистецтво слова : Вступ до літературознавства : [підручник для гуманітаріїв] / Анатолій Олександрович

Ткаченко. – К. : Правда Ярославичів, 1997. – 448 с.

Шевченко Т. Г. Гайдамаки / Тарас Григорович Шевченко // Кобзар. – К. : Дніпро, 1989. – С. 60–111.