НЕВАРАЦЬ НЕ ВЯРТАЕ – НЕБЫТИЕ НЕ ОТПУСКАЕТ

Іван Федорович Штейнер

Анотація


У статті аналізується проблема історичної пам’яті народу в особистісному подоланні і сприйнятті експериментальних поем білоруського поета- реформатора Алеся Рязанова «Рагвалод» і «Усяслаў Чарадзей». Глибокий філо- софський задум автора реалізується за допомогою сутності поняття імені, яка сприймається знаком, поводирем на межі буття і небуття, часу, аж ніяк не ліній- ного, а дискретного, здатного з’єднувати минулий і нинішній день, взаємодії ар- тефактів минулого, перш за все вербальних, з сучасною екзистенцією, а також трансмутації в сприйнятті видатної особистості нею самою, сучасниками і спадкоємцями.

Ключові слова


історична пам’ять; дискретний час; артефакт екзистенція

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Незвал В. Избранное : В 2-х т. / В. Незвал. – Т. 1: стихи, поэмы, пьесы [перев. с чеш. ; сост., предисл., примеч. Л. Будаго-

вой]. – М. : Худож. лит., 1988. – 622 с.

Старажытная беларуская літаратура : Зборнік : [для старэйшага школьнага ўзросту / уклад. Л. С. Курбека ; аўтар прадмовы

У. Г. Кароткі]. – Мн. : Юнацтва, 1990. – 350 с.

Разанаў А. Каб мелі шчасце ўваскрасаць і лётаць : Паэмы / А. Разанаў – Мн. : Логвінаў, 2006. – 168 с.

Тютчев Ф. Сочинения / Ф. Тютчев ; [подгот. текста и коммент. К. Пигарева ; вступит. статья Л. Кузиной и К. Пигарева]. –

М. : Худож. лит., 1984. – 495 с