РОМАН ТОМАСА ПІНЧОНА «МЕЙСОН І ДІКСОН»: ПОСТМОДЕРНІСТСЬКА КОНЦЕПЦІЯ ІСТОРІЇ АМЕРИКИ ЧАСІВ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

Ольга Василівна Лісун

Анотація


У статті розглядається пізній доробок одного з найяскравіших американських письменників-постмодерністів другої половини ХХ століття – Томаса Пінчона. Особлива увага приділяється виробленню письменником своєї власної художньої системи, особливостям творення ним специфічної моделі авторської нарації, яка часто постає як органічний сплав «чорного гумору» і постмодернізму. Іронічно оцінюючи людину як природно недосконалу істоту і висміюючи її утопічне праг- нення до одвічної гармонії, Пінчон у своїх романах розробляє власну концепцію іс- торії, що стала основоположною для естетики постмодернізму. Особливо яскра- во тема історії прослідковується у одному з пізніх романів письменника «Мейсон і Діксон».

Ключові слова


історія; американська нація; постмодернізм; школа «чорного гумору»

Повний текст:

PDF

Посилання


Габермас Ю. Філософський дискурс Модерну / Юрген Габермас. – К. : Четверта хвиля, 2001. – 424 с.

Денисова Т. Пинчон / Тамара Денисова // Писатели США. Краткие творческие биографии. – М. : Радуга, 1990. – С. 355–356.

Еліот Е. Нескорені пуритани, які вижили у канонічних війнах / Еморі Елліот // Пуританська традиція в літературі США.

Американські літературні студії в Україні. – Випуск 1. – К. : Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2004. –

С. 240–257.

Затонський Д. «Кінець історії...» та новітня література / Дмитро Затонський // Слово і час. – 1997. – № 9. – С. 11–13.

Сиваченко Г. Зрушення кордонів : постсоцреалізм чи постмодернізм / Галина Сиваченко // Слово і час. – 1991. – № 12. – С. 55–62.

Тодоров Ц. Поняття літератури та інші есе / Цветан Тодоров. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 162 с.

Удовик С. Л. Глобализация : семиотические подходы / С. Л. Удовик. – М. : Рефл-бук, 2002. – 480 с.

Critical Essays on «Gravity’s Rainbow» / [Ed. By H. Bloom]. – N.-Y. : Chelsea House, 2004. – 186 p.

Hardt M., Negri A. Empire / M. Hardt, A. Negri. – Boston : Harvard University Press, 2000. – 431 p.

Laughlin Robert L. Pynchon’s «Mason and Dixon» / Robert L. Laughling // Review of Contemporary Fiction. – 1997. – December. –

P. 34–43.

Mattessich S. Lines of Flight. Discursive Time and Countercultural Desire in the Work of Thomas Pynchon / S. Mattessich. – Durham and London : Duke University Press, 2002. – 292 p.

Pynchon T. Mason & Dixon / Thomas Pynchon. – N.- Y. : Picador. Henry Holt and Company, 2004. – 773 p.

West C. Race Matters / C. West. – N.-Y. : Vintage, 1994. – 192 р.