Том 200, № 188 (2012)

Зміст

Література, ідентичність, імаґологія

ЖІНОЧІ ОБРАЗИ В ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ ГУСТАВА МАЙРІНКА PDF
Юлія Валеріївна Бережанська
КОНЦЕПЦІЯ ҐЕТЕРОГЕННОЇ ВІДМІННОСТІ У ДРАМАТУРГІЇ СТЕПАНА ВАСИЛЬЧЕНКА (НА МАТЕРІАЛІ П’ЄСИ «НЕДОРОСТОК») PDF
Антон Олександрович Божук
ПРОТИСТАВЛЕННЯ «СВОГО» ТА «ЧУЖОГО» В ІВРИТСЬКІЙ НОВЕЛІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Юлія Миколаївна Бумбур
ТІЛЕСНИЙ ДОСВІД У ЖІНОЧОМУ АВТО(ФОТО)БІОГРАФІЧНОМУ ПИСЬМІ: МОДЕРНА І ПОСТМОДЕРНА ВІЗІЯ (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТЕЙ «ХРИЗАНТЕМИ» УЛЯНИ КРАВЧЕНКО І «КОХАНЕЦЬ» МАРГЕРІТ ДЮРАС) PDF
Роксолана Євгеніївна Жаркова
ПОСТКОЛОНІАЛІЗМ У КАНАДСЬКОМУ КОНТЕКСТІ PDF
Наталя Володимирівна Іванова
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ СУЧАСНОГО ҐЕНДЕРНОГО МИСЛЕННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ У ТВОРАХ СУЧАСНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПРОЗИ PDF
Олександра Валентинівна Клепикова
ДРАМАТИЗМ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ У ПРОЗІ МАРІЇ МАТІОС: КОНФЛІКТ ҐЕНДЕРНОЇ РОЛІ ТА ІДЕНТИЧНОСТІ PDF
Наталія Василівна Косинська
АРХІТЕКТУРА, ВТІЛЕНА У СЛОВІ: МЕТАФОРА БУДІВЛІ В ПОЕЗІЇ М. БАЖАНА PDF
Наталія Михайлівна Лебединцева
ЛІТЕРАТУРНІ ТВОРИ РАННЬОГО ТА ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ PDF
Лариса Володимирівна Лисейко
МЕМУАРИ ЯК ЗАСІБ І РЕЗУЛЬТАТ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МИТЦЯ PDF
Наталія Сергіївна Мажара
ҐЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ У «ПОВІСТІ ВРЕМ’ЯНИХ ЛІТ» PDF
Катерина Анатоліївна Марчук
ҐЕНДЕРНЕ ПРОЧИТАННЯ ПОВІСТІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО «FATA MORGANA» PDF
Аліса Миколаївна Меншій
ОБРАЗ «НОВОГО» ЧОЛОВІКА В ЖІНОЧІЙ ФЕМІНІСТИЧНІЙ ПРОЗІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ (ЗА ТВОРАМИ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ «У НЕДІЛЮ РАНО ЗІЛЛЯ КОПАЛА», «ЛЮДИНА») PDF
Тетяна Вікторівна Мехдієва
«КРОК ПОНАД КРАЄМ БЕЗОДНІ» (ПОСТАТЬ МИТЦЯ В СИТУАЦІЇ ЗЛАМУ ЕПОХ У ТВОРЧОСТІ В. ДОМОНТОВИЧА) PDF
Діна Станіславівна Морозова
ТЕМАТИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ «МАЯТНИК» ПЕРУАНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ ст. PDF
Ігор Олександрович Оржицький
ОРІЄНТАЛІЗМ У СУЧАСНОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ PDF
Ганна Георгіївна Останіна
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК АНЕСТЕТИК У КОНТЕКСТІ РОМАНУ ҐЮНТЕРА ҐРАССА «ПІД МІСЦЕВИМ НАРКОЗОМ» PDF
Христина Богданівна Павлюк, Світлана Володимирівна Шустова
ҐЕНДЕРНИЙ РОЗПОДІЛ РОЛЕЙ У ТВОРАХ СУЧАСНИХ ТУРЕЦЬКИХ ДРАМАТУРГІВ PDF
Ірина Віталіївна Прушковська
ХУДОЖНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ «ПРОБОЄМ» (ХУДОЖНІ АСПЕКТИ) PDF
Людмила Василівна Роль
ХУДОЖНІ ВЕРСІЇ «ПОЛІКУЛЬТУРНОГО АФРИКАНСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ» В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЛЕОПОЛЬДА СЕНГОРА PDF
Ірина Андріївна Сатиго
ФЕМІНІСТИЧНИЙ ДИСКУРС ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ PDF
Лілія Тадеївна Сікора
ДЖОЗЕФ КОНРАД У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
Олена Петрівна Ткачук
ІНШИЙ, ВІДЧУТИЙ ТОТОЖНІМ: ГЕЙ У ЖІНОЧІЙ ПРОЗІ (НА МАТЕРІАЛІ ПОСТРАДЯНСЬКОЇ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ) PDF
Ганна Анатоліївна Улюра
МОТИВ СЕКСУАЛЬНОЇ БЛИЗЬКОСТІ В ЛІРИЦІ МАРІАННИ КІЯНОВСЬКОЇ ТА СЕРГІЯ ЖАДАНА КРІЗЬ ПРИЗМУ ҐЕНДЕРНОЇ ПОЕТИКИ PDF
Ольга Вольтівна Шаф
РЕКОНСТРУКЦІЯ АВТОРСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У СВІТЛІ НОВІТНІХ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ МЕТОДОЛОГІЙ PDF
Вікторія Костянтинівна Шереметьєва
ТВОРЧІСТЬ З. КРАСІВСЬКОГО ТА Я. ЛЕСІВА: МАРКОВАНІСТЬ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА ПОВЕДІНКОВИЙ КАНОН ЯК ОСНОВА ЕКЗИСТЕНЦІЙНОГО ВИБОРУ PDF
Марія Василівна Якібчук