ҐЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ У «ПОВІСТІ ВРЕМ’ЯНИХ ЛІТ»

Катерина Анатоліївна Марчук

Анотація


Стаття розкриває ґендерний аспект у «Повісті врем’яних літ». Ґендерна картина суспільства в літописі розкривається через призму християнського світогляду. З огляду на це досліджено ґендерні стереотипи та їхню роль у соціальному житті Київської Русі.

Ключові слова


ґендер; літопис; ґендерний стереотип; фемінність; маскулінність

Повний текст:

PDF

Посилання


Агеєва В. Гендерна літературна теорія та критика / Віра Агеєва // Основи теорії гендеру : [навч. посібник]. – К. : К. І. С., 2004. – С. 426–445.

Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство і культурологія / П. Баррі. – К. : Смолоскип, 2008. – 339 с.

Білоус П. В. Помста княгині Ольги древлянам: міфоепічний контекст / П. В. Білоус. Давня українська література в школі : [навчальні матеріали]. – Житомир : ЖДУ, 2007. – С. 82–91.

Зборовська Н. Психоаналіз і літературознавство : [посібник] / Ніла Зборовська. – К. : Академвидав, 2003. – 392 с.

Мельник Т. 50/50: Сучасне ґендерне мислення : [словник] / Тамара Мельник, Лариса Кобилянська. – К. : К. І. С., 2005. – 280 с.

Основи теорії ґендеру : [навчальний посібник / за заг. ред. М. Скорик]. – К. : К. І. С, 2004. – 536 с.

Повість врем’яних літ : Літопис (За Іпатським списком) / [пер. з давньоруської, післяслово, комент. В. Яременка]. – К. : Рад. письменник, 1990. – 558 с.

Українки в історії / [за заг. ред. В. Борисенко]. – К. : Либідь, 2004. – 328 с.