ДРАМАТИЗМ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ У ПРОЗІ МАРІЇ МАТІОС: КОНФЛІКТ ҐЕНДЕРНОЇ РОЛІ ТА ІДЕНТИЧНОСТІ

Наталія Василівна Косинська

Анотація


У статті розглядаються жіночі образи у прозі Марії Матіос, драматизм яких значною мірою пов’язаний із усталеними поглядами на роль жінки в патріархальному суспільстві. Головну увагу зосереджено на розкритті конфлікту ґендерної ролі та жіночої ідентичності

Ключові слова


жіночий образ; ґендерна роль; ідентичність; деконструкція; мотив

Повний текст:

PDF

Посилання


Агеєва В. Жінка в жовтневій прозі: парад стереотипів / Віра Агеєва // Слово і час. – 1991. – № 6. – С. 23–29.

Агеєва В. Філософія жіночого існування / Віра Агеєва // Сімона де Бовуар. Друга стать : у 2 т. – К. : Основи, 1994. – Т. 1. – 1994. – С. 5–21.

Борисенко В. Весільні звичаї та обряди на Україні : [історико-етнографічне дослідження] / В. Борисенко. – К. : Наукова думка, 1988. – 192 с.

Борисенко В. Українська етнологія : [навч. посібник] / В. Борисенко. – К. : Либідь, 2007. – 400 с.

Гутковський В. Анотація / Василь Гутковський // Матіос М. Щоденник страченої. – Львів : ЛА «Піраміда», 2005. – С. 192.

Дзюба І. Стереотипи сприйняття української культури / Іван Дзюба // З криниці літ : у 3 т. – К. : Обереги; Гелікон, 2001. – Т. 2. – 2001. – С. 610.

Зборовська Н. В. Психоаналіз і літературознавство : [посібник] / Ніла Вікторівна Зборовська. – К. : Академвидав, 2003. – 392 с. – (Альма-матер).

Мазурін М. Я не хочу, щоб мене читали в метро / Михайло Мазурін // День. – 2001. – № 53. – С. 18–19.

Матіос М. Майже ніколи не навпаки / Марія Матіос. – Л. : ЛА «Піраміда», 2005. – 176 с.: іл.

Матіос М. Солодка Даруся / Марія Матіос. – Л. : ЛА «Піраміда», 2005. – 176 с.

Матіос М. Щоденник страченої / Марія Матіос. – Л. : ЛА «Піраміда», 2005. – 192 с.

Тебешевська Т. Художні особливості «Щоденника страченої» Марії Матіос / Тетяна Тебешевська // Слово і час. – 2006. – № 2. – С. 54–62.

Червак Б. Символіка часу в творах Марії Матіос / Богдан Червак // Слово і час. – 2000. – № 4. – С. 5–6.