ІНШИЙ, ВІДЧУТИЙ ТОТОЖНІМ: ГЕЙ У ЖІНОЧІЙ ПРОЗІ (НА МАТЕРІАЛІ ПОСТРАДЯНСЬКОЇ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ)

Ганна Анатоліївна Улюра

Анотація


На матеріалі образів чоловіків-гомосексуалів у новітній російській прозі аналізується специфіка репрезентацій Іншого/Чужого в жіночому тексті. Чоловіче гомосексуальне в жіночій прозі не визначається виключно як Чуже на правах відмінності, з образом гея тут співвідноситься екстраординарний простір, протиставлений сакральному. Інакшість гомосексуального (і Чужість маскулінного) маркує в описаному випадку поза-порядкове – воно в якості «чистого залишку» жіночого тексту виходить за межі відтвореного культурного порядку, і у такий спосіб перестає співвідноситися з ідеєю порядку взагалі.

Ключові слова


Інший; Чужий; ідентичність; жіноча проза; маскулінність; фемінність; гендер; гомосексуальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Кософски И. С. Эпистемология чулана / И. С. Кософски. – М. : Идея-Пресс, 2002. – 272 с.

Мілет К. Сексуальна політика / К. Мілет. – К. : Основи, 1998. – 619 с.

Улицкая Л. Даниэль Штайн, переводчик / Л. Улицкая. – М. : Эксмо, 2006. – 528 с.

Улицкая Л. Цю-юрихь / Л. Улицкая. – М. : Эксмо, 2003. – 364 с.

Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности / М. Фуко. – М. : Касталь, 1996. – 448 с.

Dyer R. Believing in Fairies: The Author and The Homosexual / R. Dyer // Inside/out: lesbian theories, gay theories / [ed. by Diana Fuss]. – New York : Routledge, 1991. – P. 185–204.

Feldman H. The Lolita Complex / H. Feldman // World Art: The magazine of Contemporary Visual Arts. (Newark, NJ-Amsterdam). – 1996. – № 2. – Р. 52–58.

Segal H. Notes on symbol formation International / H. Segal // Journal of Psycho-Analysis. – 1957. –Vоl. 38. – P. 391–397.