«КРОК ПОНАД КРАЄМ БЕЗОДНІ» (ПОСТАТЬ МИТЦЯ В СИТУАЦІЇ ЗЛАМУ ЕПОХ У ТВОРЧОСТІ В. ДОМОНТОВИЧА)

Діна Станіславівна Морозова

Анотація


На прикладі двох незакінчених белетризованих біографій В. Домонтовича розглядається та осмислюється авторська інтерпретація моделі життя митця у перехідну добу, прагнення письменника усвідомити себе у потоці історії, специфічний ракурс бачення культурно-історичного процесу та сучасне прочитання попереднього культурного матеріалу

Ключові слова


перехідна доба; біографічна свідомість; митець; культурний цикл; світогляд; канон; романізована біографія

Повний текст:

PDF

Посилання


Агеєва В. Поетика парадокса: Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича / Віра Агеєва. – К. : Факт, 2006. – 432 с. – (Серія «Висока полиця»).

Гірняк М. Таємниця роздвоєного обличчя: Авторська свідомість в інтелектуальній прозі Віктора Петрова-Домонтовича / Мар’яна Гірняк. – Л. : Літопис, 2008. – 286 с.

Домонтович В. Проза. Три томи / В. Домонтович ; [редакція й супровідна стаття Юрія Шевельова]. – Т. 3 : Розмови Екегартові з Карлом Ґоцці та інші оповідання. – Нью-Йорк : Сучасність, 1989. – 558 с.

Кривцун О. Биография художника как культурно-эстетическая проблема / Олег Кривцун // Кривцун О. Эстетика : [учебник]. – М. : Аспект Пресс, 1998. – 430 с.

Матвієнко С. Біографічне та автобіографічне: перетин у текстах Віктора Петрова / Світлана Матвієнко // КМА. Магістеріум. – Вип. 4. Літературознавчі студії. – К., 2000. – С. 9–16.

Матвієнко С. Людина кількох епох / Світлана Матвієнко // Критика. – 2000. – № 6. – С. 28–30.

Матвієнко С. Опосередковане зізнання: Віктор Петров та його «Особа Сковороди» / Світлана Матвієнко // Слово і час. – 2002. – №

(502). – С. 54–60.

Павличко С. На зворотньому боці автентичності. Культурфілософія Петрова-Домонтовича-Бера (1946–1948) / Соломія Павличко // Сучасність. – 1993. – № 5. – С. 111–125.