Том 217, № 205 (2013)

Зміст

Статті

SAKRALIZACJA PROFANUM I PROFANACJA SACRUM W MISTERIUM GRANTA MORRISONA ORAZ JONA J. MUTHA PDF (Polski)
А. Kocot-Wierska
SACRUM I PROFANUM W FANTASTYCZNYCH POWIEŚCIACH ANGELOLOGICZNYCH MAI LIDII KOSSAKOWSKIEJ WOBEC ŹRÓDEŁ RELIGIJNYCH PDF (Polski)
J. Ligmanowska
PRZEMIANY SACRUM. MIĘDZY «IDIOTĄ» DOSTOJEWSKIEGO A «BLASZANYM BĘBENKIEM» GÜNTERA GRASSA PDF (Polski)
K. Rytlewska
КОНТРАДИКТОРНІСТЬ САКРУМУ І ПРОФАНУМУ В РОМАНІ Ф. ДОСТОЄВСЬКОГО «БРАТИ КАРАМАЗОВИ» PDF
Олена Олександрівна Бистрова
ТРАДИЦИИ «НИЗОВОЙ» КУЛЬТУРЫ В «ВИДЕНИИ О ПЕТРЕ ПАХАРЕ» У. ЛЕНГЛЕНДА PDF
Ксенія Олександрівна Вельчева
ХРИСТИЯНСЬКИЙ ПАФОС «ІСТОРІЇ ОДНІЄЇ МАТЕРІ» Г. К. АНДЕРСЕНА PDF
Ольга Сергіївна Деркачова
ПАМ’ЯТЬ ЯК МЕХАНІЗМ САКРАЛІЗАЦІЇ МИНУЛОГО: «АТЛАНТИДА» АНДЖЕЯ ХЦЮКА PDF
Вікторія Володимирівна Дуркалевич
РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКІ ІДЕЇ РОМАНУ Л. ЛЕОНОВА «ПІРАМІДА» PDF
Наталія Юріївна Зозуля
КУЛЬТУРНО-ДУХОВНІ ДОМІНАНТИ В ЛІТЕРАТУРІ АНГЛІЙСЬКОГО БАРОКО (на прикладі «Священних поем» Джона Донна) PDF
Марина Олексіївна Зуєнко
ТЛУМАЧЕННЯ ПРИРОДИ ТВОРЧОСТІ У БІБЛІЇ PDF
Ольга Вікторівна Коржовська
ЛІРИКА ШТАУФЕНСЬКОГО ПЕРІОДУ PDF
Лариса Володимирівна Лисейко
РЕЦЕПТИВНА ПАНОРАМА САКРАЛЬНОГО СЕНСУ В ПОВІСТІ ЮСТЕЙНА ҐОРДЕРА «У ДЗЕРКАЛІ, У ЗАГАДЦІ» PDF
Лідія Василівна Мацевко-Бекерська
БЕЗҐРУНТЯНСТВО У СВІТОГЛЯДНІЙ ПАРАДИГМІ В. ПЕТРОВА-ДОМОНТОВИЧА, О. МАНДЕЛЬШТАМА ТА Ф. СОЛОГУБА PDF
Діна Станіславівна Морозова
САКРАЛЬНИЙ ТА ПРОФАННИЙ ПРОСТІР І ЧАС У РОМАНІ А. РОЙ «БОГ ДРІБНИХ РЕЧЕЙ» PDF
Тетяна Павлівна Остапчук
АНГЛІЙСЬКИЙ МІСТЕРІЙНИЙ ЦИКЛ ЯК ЗРАЗОК КАРНАВАЛЬНОЇ РЕЦЕПЦІЇ БІБЛІЙНОГО НАРАТИВУ PDF
Галина Олексіївна Пастушук
НАРОДЖЕННЯ МАСОВОГО ЧИТАЧА: ПРОФАННЕ ТА ЕЛІТАРНЕ ЧИТАННЯ ЯК ВИКЛИК ЛІТЕРАТУРНО-ТЕОРЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ КІНЦЯ ХІХ СТОЛІТТЯ PDF
Олена Віталіївна Романенко
Церковна образність і образ священика у творчому доробку Л. Н. Андреєва PDF (Русский)
Алла Анатольевна Рубан, Борис Иванович Маторин
ПРО РИТОРИКУ ПОЛЬСЬКОМОВНИХ ЕНКОНІМІЙ У МЕЖАХ ПОЛЕМІЧНОГО ДИСКУРСУ XVII СТОЛІТТЯ PDF
Світлана Володимирівна Сухарєва
ВІРА І БЕЗУМСТВО В РОСІЙСЬКІЙ ЖІНОЧІЙ ПРОЗІ 1990-2000-Х РР.: ПЕРЕЖИВАННЯ МІСТИЧНОГО ДОСВІДУ ЯК ПРОЕКЦІЯ PDF
Ганна Анатоліївна Улюра
ПРОБЛЕМА БЛАГОЧЕСТЯ В МАГІЧНИХ П’ЄСАХ ПІЗНЬОГО АНГЛІЙСЬКОГО РЕНЕСАНСУ: «ТРАГІЧНА ІСТОРІЯ ДОКТОРА ФАУСТА» КРІСТОФЕРА МАРЛО VERSUS «БУРЯ» ВІЛЬЯМА ШЕКСПІРА PDF
Олександра Геннадіївна Філоненко
ПРОБЛЕМА ДЕФІНІЦІЇ САКРАЛЬНОГО В ЕПОХУ ПОСТМОДЕРНІЗМУ PDF
Марія Миколаївна Чобанюк
ПРАВОСЛАВНА КОНЦЕПЦІЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ОСВІТИ PDF
Вікторія Янівна Чолан