КОНТРАДИКТОРНІСТЬ САКРУМУ І ПРОФАНУМУ В РОМАНІ Ф. ДОСТОЄВСЬКОГО «БРАТИ КАРАМАЗОВИ»

Олена Олександрівна Бистрова

Анотація


Статтю присвячено дослідженню антропоцентричної релігійності в творі Ф. Достоєвського «Брати Карамазови». Аналізується теоретична позиція Д. Чижевського, який відзначав важливість системи сакральних ідей письменника, які протиставлялись ідеям атеїзму. Дослідження проведено з використанням мікроаналізу тексту для визначення поетикальних особливостей твору.


Ключові слова


антропологізм; сакральність; профанум; таїна; символ; ідея

Повний текст:

PDF

Посилання


Достоевский Ф. Братья Карамазовы / Фѐдор Достоевский : собрание сочинений : в 30 т. – Л. :

Наука, 1973. – Т. 14. – 421 с.

Чижевський Д. Достоєвський-психолог / Дмитро Чижевський // Чижевський Д. Філософські твори : у

т. – Т. 3. – К. : Смолоскип, 2005. – С. 343–360.

Чижевский Д. Масарик и Достоевский / Дмитрий Чижевский // Центральная Европа.

Ежемесячник. – Издание IV. – Прага, 1931. –

№ 2. – С. 87–93.

Чижевський Д. Філософські шукання в радянській Росії / Дмитро Чижевський // Чижевський Д.

Філософські твори : у 4 т. – Т. 3. – К. : Смолоскип, 2005. – С. 413–434.

Чижевський Д. Шиллер і «Брати Карамазови» / Дмитро Чижевський // Чижевський Д. Філософські твори

: у 4 т. – Т. 3. – К. : Смолоскип, 2005. – С. 295–322.

Чижевський Д. Юрій Клен, вчений та людина / Дмитро Чижевський // Чижевський Д. Філософські твори

: у 4 т. – Т. 2. – К. : Смолоскип, 2005. – С. 239–252.