САКРАЛЬНИЙ ТА ПРОФАННИЙ ПРОСТІР І ЧАС У РОМАНІ А. РОЙ «БОГ ДРІБНИХ РЕЧЕЙ»

Тетяна Павлівна Остапчук

Анотація


У статті розглядаються категорії простору та часу в романі індійської письменниці Арундаті Рой із точки зору їх сакрального та профанного значення в межах розгортання сюжетної та наративної структури оповіді

Ключові слова


час; простір; сакральне; профанне

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрусів С. Модус національної ідентичності: Львівський текст 30-х років ХХ ст. / Стефанія Миколаївна Андрусів. – Т. : Джура, 2000. – 340 с.

Рой А. Бог мелочей [Електронний ресурс] / Арундати Рой ; [пер. с англ. Л. Мотылева]. – СПб. : Амфора, 2005. – Режим доступу : http://lib.aldebaran.ru/author/roi_arundati/roi_arundati_bog_melochei/.

Элиаде М. Избранные сочинения. Очерки сравнительного религиоведения / Мирча Элиаде ; [пер. с англ.]. – М. : Научно-издательский центр «Ладомир», 1999. – 488 с.

Элиаде М. Священное и мирское / Мирча Элиаде ; [пер. с фр., предисл. и коммент. Н. К. Гарбовского]. – М. : Изд-во МГУ, 1994. – 144 с.