ПРОБЛЕМА ДЕФІНІЦІЇ САКРАЛЬНОГО В ЕПОХУ ПОСТМОДЕРНІЗМУ

Автор(и)

  • Марія Миколаївна Чобанюк Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Україна

Ключові слова:

постмодернізм, сакрум, постмодерн, культура

Анотація

У статті аналізується художня культура в ситуації постмодерну, яка найбільш чутлива до зміни парадигм філософського осмислення буття. Акцент робиться на проблемі сакрального в епоху постмодернізму як однієї з найважливіших світоглядних проблем.

Біографія автора

Марія Миколаївна Чобанюк, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка

кандидат філологічних наук, доцент кафедри романської філології та компаративістики

Посилання

Барт Р. Избр. работы : Семиотика. Поэтика / Р. Барт. – М. : Прогресс-Традиция, 1989. – 455 с.

Бычков В. В. Феномен неклассического эстетического сознания / В. В. Бычков // Вопросы философии. – 2003. – № 10. – С. 61–67.

Элиаде М. Священное и мирское / Мирча Элиаде ; [пер. с фр. Н. К. Грабовского]. – М. : Изд-во МГУ, 1994. – 144 с.

Эпштейн М. Из тоталитарной эпохи – в виртуальную / М. Эпштейн // Приложение к журналу «Пушкин». – 1998. – 15 мая. – C. 13–18.

Корнев С. Восточный постмодернизм [Електронний ресурс] / С. Корнев. – Режим доступу :

www.russ.ru/journal/kritik/98-06-16/kornev.htm.

Маньковская Н. Б. Симулякр в искусстве и эстетике / Н. Б. Маньковская // Филос. науки. – 1998. – № 3–4. – С. 69–75.

Набитович І. Й. Категорія sacrum у художній літературі ХХ-ХХІ ст. : дис. … канд. філол. наук : 10.01.06 / Ігор Йосипович Набитович. – Львів, 2009. – 25 с.

Николаева О. Современная культура и Православие / О. Николаева. – М. : Прогресс, 1999. – 234 с.

Угринович Д. М. Искусство и религия / Д. М. Угринович. – М. : Языки славянской культуры, 1982. – 267 с.

Шелюто В. М. Вплив постмодерністського світогляду на процес десакралізації естетики [Електронний ресурс] / В. М. Шелюто. – Режим доступу : www.filisof.com.ua/jornel/M_59/Sheluto.pdf.

Якимович А. Культура утраченных различий, или об итогах XX столетия / А. Якимович // Знание – сила. – 1992. – Май-июль. – C. 15–21.

Lyotard J. F. Postmodernizm dla dzieci [Електронний ресурс] / J.F.Lyotard. – Режим доступу : www.empik.com › ... › Opracowania ogólne.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті