РЕЦЕПТИВНА ПАНОРАМА САКРАЛЬНОГО СЕНСУ В ПОВІСТІ ЮСТЕЙНА ҐОРДЕРА «У ДЗЕРКАЛІ, У ЗАГАДЦІ»

Автор(и)

  • Лідія Василівна Мацевко-Бекерська Львівський національний університет ім. І. Франка, Ukraine

Ключові слова:

сакральний сенс, рецептивна панорама, інтерпретація, наративний час, читацький горизонт

Анотація

Досліджені основні рівні творення сакрального світу прозового твору. На матеріалі повісті показані етапи формування рецептивного середовища для сприймання сакрального сенсу, виявлені елементи інтерпретаційної парадигми. З’ясовані особливості трансформації читацького горизонту та встановлення гармонійного інтенційно-рецептивного діалогу

Біографія автора

Лідія Василівна Мацевко-Бекерська, Львівський національний університет ім. І. Франка

доцент, доктор філологічних наук, завідувач кафедри світової літератури

Посилання

Ґордер Ю. У дзеркалі, у загадці / Юстейн Ґордер. – Львів : Літопис, 1998. – 157 с.

Еко У. Поетика відкритого твору / Умберто Еко // Слово. Знак. Дискурс : [антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / [за ред. М. Зубрицької]. – Львів : Літопис, 2001. – С. 525–538.

Зубрицька М. Homo legens : читання як соціокультурний феномен / Марія Зубрицька. – Львів : Літопис, 2004. – 352 с.

Інгарден Р. Про пізнавання літературного твору / Роман Інгарден // Слово. Знак. Дискурс : [антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / [за ред. М. Зубрицької]. – Львів : Літопис, 2001. – С. 176–208.

Компаньон А. Демон теории / Антуан Компаньон – М. : Изд-во Сабашниковых, 2001. – 307 с.

Лотман Ю. Структура художественного текста / Юрий Лотман. – М. : Искусство, 1970. – 384 с.

Потебня А. Из записок по русской грамматике / Александр Потебня. – М. : Учпедгиз, 1958. – 536 с.

Яусс Г. Р. Естетичний досвід і літературна герменевтика / Г. Р. Яусс // Слово. Знак. Дискурс : [антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / [за ред. М. Зубрицької]. – Львів : Літопис, 2001. – С. 368–405.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті