БЕЗҐРУНТЯНСТВО У СВІТОГЛЯДНІЙ ПАРАДИГМІ В. ПЕТРОВА-ДОМОНТОВИЧА, О. МАНДЕЛЬШТАМА ТА Ф. СОЛОГУБА

Автор(и)

  • Діна Станіславівна Морозова Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, Ukraine

Ключові слова:

перехідна доба, криза, біографічна свідомість, еміграція, світогляд

Анотація

На прикладі вивчення біографічного досвіду, художніх та публіцистичних текстів трьох письменників-модерністів розглядається та осмислюється феномен внутрішньої еміграції, причинами якої були складні історичні процеси кінця ХIХ – першої половини ХХ століття

Біографія автора

Діна Станіславівна Морозова, Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

старший викладач кафедри української філології, теорії та історії літератури

Посилання

Домонтович В. Болотяна лукроза / В. Домонтович // Київські неокласики ; [упор. В. Агеєва]. – К. : Факт, 2003. – С. 271–285. – (Серія «Українські мемуари»).

Домонтович В. Неокласики / В. Домонтович // Київські неокласики ; [упор. В. Агеєва]. – К. : Факт, 2003. – С. 65–72. – (Серія «Українські мемуари»).

Домонтович В. Передвеликоднє / В. Домонтович // Домонтович В. Проза. Три томи / [редакція й супровідна стаття Юрія Шевельова]. – Нью-Йорк : Сучасність, 1989. – Т. 3 : Розмови Екгартові з Карлом Ґоцці та інші оповідання. – С. 211–215.

Домонтович В. Франсуа Війон / В. Домонтович // Домонтович В. Проза. Три томи / [редакція й супровідна стаття Юрія Шевельова]. – Нью-Йорк : Сучасність, 1989. – Т. 3 : Розмови Екгартові з Карлом Ґоцці та інші оповідання. – С. 64–123.

Корогодський Р. На межі... Ще один полонений доби Українського відродження : [післямова] / Роман Корогодський // Домонтович В. Без ґрунту. К. : Гелікон, 2000. – С. 453–507.

Мандельштам О. О природе слова / Осип Мандельштам // Мандельштам О. Сочинения. В 2-х т. – Т. 2. Проза. – М. : Худож. лит., 1990. – С. 172–187.

Мандельштам О. Поэт о себе / Осип Мандельштам // Мандельштам О. Сочинения. В 2-х т. – Т. 2. Проза. – М. : Худож. лит., 1990. – С. 310.

Мандельштам О. Франсуа Виллон / Осип Мандельштам // Мандельштам О. Сочинения. В 2-х т. – Т. 2. Проза. – М. : Худож. лит., 1990. – С. 134–141.

Павлова М. Между светом и тенью / М. Павлова // Сологуб Ф. Тяжелые сны : [Роман; Рассказы] / Федор Сологуб. – Л. : Худож. лит., 1990. – С. 3–16.

Петров В. Діячі української культури (1920-1940) жертви більшовицького терору / В. Петров. – К. : Воскресіння, 1992. – 80 с.

Петров В. Засади поетики (Від «Ars poetica» Є. Маланюка до «Ars poetica» доби розкладеного атома) / Віктор Петров // Українське слово : [хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.] : У чотирьох книгах. – Кн. 2. – К. : Аконіт, 2001. – С. 129–141.

Петров В. Історіософічні етюди / Віктор Петров // Українське слово : [хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.] : У чотирьох книгах. – Кн. 2. – К. : Аконіт, 2001. – С. 141–156.

Петров В. Проблеми літературознавства за останнє 25-ліття (1920-1945) / Віктор Петров // Українське слово : [хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.] : У трьох книгах. – Кн. 1. – К. : Рось, 1994. – С. 14–24.

Сологуб Ф. Тяжелые сны : [Роман; Рассказы] / Ф. Сологуб ; [cост., подгот. текста, вступ. ст., коммент. М. Павловой]. – Л. : Худож. лит. – 368 с.

Шерех Ю. Зузстрічі з Заходом / Юрій Шерех // Шерех Ю. Пороги і запоріжжя. Література. Мистецтво. Іделології. – У 3 т. – Т. 1. – Харків : Фоліо, 1998. – С. 390–397.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті