КУЛЬТУРНО-ДУХОВНІ ДОМІНАНТИ В ЛІТЕРАТУРІ АНГЛІЙСЬКОГО БАРОКО (на прикладі «Священних поем» Джона Донна)

Марина Олексіївна Зуєнко

Анотація


У статті досліджено метафізичний зміст «Священних поем» Джона Донна. Визначається своєрідність жанрової та композиційної структури циклу, їхня роль у розкритті філософських проблем, що порушує автор. Особлива увага приділяється культурно-духовним домінантам творів, які розкриваються в символіці, образній системі. Звернення до біблійних образів і мотивів дозволяє Джону Донну вести діалог із культурою минулого й створити власну барокову парадигму мистецтва.

Ключові слова


бароко; парадигма; культурно-духовна домінанта; образ; символ

Повний текст:

PDF

Посилання


Берт Д. Сто лучших литераторов / Д. Берт. – М. : Крон-пресс, 1999. – 432 с.

Наливайко Д. С. Искусство: направления, течения, стили / Д. С. Наливайко – К. : Мистецтво, 1981. – 287 с.

Ніколенко О. М. Бароко. Класицизм. Просвітництво / О. М. Ніколенко. – Харків : Ранок, 2003. – 224 с.

Українське бароко / [ред. Л. Ушкалов, кер. проекту Д. С. Наливайко]. – К. : АКТА, 2004. – 635 с. – (Бібліотека державного фонду фундаментальних досліджень).

Чижевський Д. І. Історія української літератури / Д. І. Чижевський. – К. : Академія, 2003. – 567 с. – (Nota Bene).

Bennet J. Four Metaphysical Poets : Donne, Herbert, Vaughen, Crashaw / Joan Bennet. – Cambridge : Cambridge University Press, 1953. – 317 p.

Donne J. The Complete English Poems / John Donne. – London : Everyman’s library, 1991. – 570 p.

Metaphysical Poetry / Collin Burrow. – London : Penguin Books Ltd, 2006. – 400 p.