АНГЛІЙСЬКИЙ МІСТЕРІЙНИЙ ЦИКЛ ЯК ЗРАЗОК КАРНАВАЛЬНОЇ РЕЦЕПЦІЇ БІБЛІЙНОГО НАРАТИВУ

Автор(и)

  • Галина Олексіївна Пастушук Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Ukraine

Ключові слова:

містерія, рецептивне ядро, вілан, комізм, чорт, карнавальна пороговість, часопростір, гра

Анотація

У статті актуалізовано проблему недослідженості текстів англійських містерій із перспективи рецепції біблійного наративу в карнавальному часопросторі народно-сміхової культури середньовіччя. Об’єктом аналізу обрано сцени з п’єс Містерійного циклу («Зішестя в ад», «Визволення душ», «Сотворення», «Падіння ангелів», «Гріхопадіння», «Спокуса Христа»), де ключову рецептивну роль відведено комічній фігурі Чорта. На прикладі аналізу «чортівських сцен» доведено, що карнавальна пороговість цього персонажа, як і решти схожих комічних віланів, стає засобом актуалізації біблійного послання в момент постановки, слугує поєднанню «високого» змісту з «низовою» формою театральної гри. Типовими поетологічними ознаками віланів є пародійна лексика, лайки, ґротескна тілесність, часопросторова гра, функціональна спорідненість з архетипом алазона.

Біографія автора

Галина Олексіївна Пастушук, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

спеціаліст, викладач кафедри іноземних мов та технічного перекладу гуманітарного факультету

Посилання

Аникст А. Шекспир. Ремесло драматурга / А. Аникст. – Москва : Советский писатель, 1974. – 606 с.

Бэнтли Э. Жизнь драмы [Электронный ресурс] / Э. Бэнтли ; [перевод с англ. В. Воронина ; предисловие И. В. Минакова]. – М. : Айрис-пресс, 2004. – 416 с. – (Библиотека истории и культуры). – Режим доступа : http://biblioteka.portal-etud.ru/book/erik-bentli-zhizn-dramy.

Голозубов А. В. Теология смеха как феномен западной культуры. Монография / Александр Вячеславович Голозубов. – Харьков : ТО «Эксклюзив», 2009. – 468 с.

Клековкін О. Ю. Сакральний театр: Ґенеза. Форми. Поетика. (Структурно-типологічне дослідження) : [монографія] / О. Ю. Клековкін. – К. : Київський державний інститут театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого, 2002. – 272 с.

Лілова Л. Специфіка художньої репрезентації біблійного сюжету в англійській середньовічній містерії (на матеріалі п’єси про Ноя та його синів) / Олена Лілова // Ренесансні студії [гол. ред. Торкут Н. М.]. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – Вип. 16-17. – 309 с.

Паві П. Словник театру / Патріс Паві ; [пер. з фр. Маркіян Якубяк].

– Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 640 с.

Пастушук Г. Образ блазня в «Діалогах між Соломоном і Маркольтом»: профанація чи карнавалізація сакрального? / Галина Пастушук // Питання літературознавства : [наук. зб. / гол. ред. О. Червінська]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 83. – С. 49–59.

Chambers E. K. The Medieval Stage / Edmund Kerchiver Chambers. – 2 Vols. – Dover : Dover Publications, 1996 (rpt. Oxford University Press, 1903). – 960 p.

The Chester Plays [Електронний ресурс] / [Adapted as an acting text by Alexandra Johnston from the modernised version by David Mills, assisted by Linda Phillips]. – 2010. – Режим доступу : http://www.reed.utoronto.ca/chester.

Craig H. English Religious Drama of the Middle Ages / Hardin Craig. – Oxford : Oxford Clarendon Press, 1955. – 421 [VI] p.

Cushman L. W. The Devil and the Vices in the English Dramatic Literature before Shakespeare / L. W. Cushman. – Biblio Distribution Centre : Humanities Press, 1970 (rpt. 1900) – 164 p.

Eckhardt E. Die Lustige Person Im Älteren Englischen Drama (Bis 1642) / Edward Eckhardt [FACSIMILE: Untersuchungen und Texte aus der deutschen und englischen Philologie. Bd. XVII]. – Berlin : Mayer&Muller, 1902. – 478 S.

Everyman and Medieval Miracle Plays / [Edited with an introduction by A. C. Cawley]. – London, 1970. – 283 p.

Huizinga J. The Waning of the Middle Ages / Johan Huizinga. – London, 1944. – 352 p.

Janicka I. The Comic Elements in the English Mystery Plays Against the Cultural Background (particularly art) / Irena Janicka. – Poznań : Towarzystwo Przyjac. Nauk. Wydz. filolog.-filozof. Prace komisji. filolog. – T. 16 Zesz. 6, 1962. – 119 p.

Ludus Coventriae (N-Town Plays) : A collection of mysteries, formerly represented at Coventry on the feast of Corpus Christi [Електронний ресурс] / [Edited by James Orchard Halliwell]. – London, 1841. – 460 p. – Режим доступу : http://archive.org/stream/luduscoventriaec00halluoft#page.

Pollard A. W. English miracle plays, moralities, and interludes; specimens of the pre-Elizabethan drama [Електронний ресурс] / Alfred William Pollard. – 23 p. – Режим доступу : http://www.ebooksread.com/authors-eng.

Prosser E. Drama and Religion in the English Mystery Plays: A Re-Evaluation / Eleanor Prosser // Stanford Studies in Language and Literature, XXIII. – Stanford University Press, California, 1961. – 186 p.

Sharp T. A Dissertation on the Peagants or Dramatic Mysteries anciently performed at Coventry [Електронний ресурс] / Thomas Sharp. – Coventry : Merridew, 1825. – 252 p. – Режим доступу : http://archive.org/details/dissertationonpa00sharuoft.

Speirs J. A Survey of Medieval Verse and Drama / John Speirs // The New Pelican Guide to English Literature. – Vol. 1 : Medieval Literature ; Part I : Chaucer and the Alliterative Tradition / [Edited by Boris Ford]. – Cambridge University Press, 1991 (Rpt. 1954). – 221 p.

Spencer M. L. Corpus Christi Pageants in England / M. L. Spencer. – New York, 1911. – 302 p.

The Towneley Plays [Електронний ресурс]. – Pежим доступу : http://blocksclass.com/libr/TownleyPlays.htm.

Winslow O. E. Low Comedy as a Structural Element in English Drama from the Beginning to 1642 [dissertation] / Ola Eizabeth Winslow. – University of Chicago, 1926. – 304 p.

Wood T. F. The Comic elements in the English mystery plays / Frederick T. Wood // Neophilologus. – Vol. 25. – Number 1 (1940). – London : Faber and Faber. – P. 194–206.

The York Cycle, 48 Anonymous Plays [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://machias.edu/faculty/necastro/drama/york/play_01.txt.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті