SAKRALIZACJA PROFANUM I PROFANACJA SACRUM W MISTERIUM GRANTA MORRISONA ORAZ JONA J. MUTHA

Автор(и)

  • А. Kocot-Wierska

Ключові слова:

святість, прокляття, священий, земний, добро, зло

Анотація

У статті розглянуто проблематику співіснування категорій сакрум i профанум у постмодерністському коміксі сценариста Ґранта Моррісона та Джона Дж. Муфа під заголовком Містерія. Tекст посилається також на роздуми над способом розуміння категорій сакрум i профанум у феноменологічному плані: Рудольфа Отто, Ґерарда ван дер Леува та Мірче Еліаде

Посилання

Buchowski M. Magia i rytuał / M. Buchowski / Warszawa : Instytut Kultury, 1993. – 155 s.

Durkheim É. Elementarne formy życia religijnego / É. Durkheim ; [przeł. A. Zadrożyńska]. – Warszawa : PWN, 1990. – 400 s.

Eliadea M. Próba labiryntu. Rozmowy z Clauce-Henri Roquetem / M. Eliadea ; [przeł. K. Środa]. – Warszawa : Sen, 1992. – 224 s.

Eliadea M. Traktat o historii religii / M. Eliadea ; [przeł. J. Wierusz - Kowalski]. – Warszawa : Aletheia, 2011. – 524 s.

Featherstone M. Consumer Culture and Postmodernism / M. Featherstone – London : SAGE, 2000. – 203 s. // [cyt. za : Miller V. J. Religia w świecie konsumpcji Chrześcijańska wiara i praktyka w kulturze konsumpcyjnej / V. J. Miller ; [przeł. T. Szafrański]. – Warszawa : Verbinum, 2007. – 357 s.

Frąckiewicz S. Komiks w polskiej komunikacji społecznej / S. Frąckiewicz // [dostępne online:] http://www.zeszytykomiksowe.org/skladnica/frackiewicz2006.pdf.

Hordejuk K. Sztuka niska, sztuka wysoka? Dylemat komiksów / K. Hordejuk // Komiks jako element kultury współczesnej. Antologia referatów sympozjum komiksowego / [red. K. Skrzypczyk]. – Łódź : Łódzki Dom Kultury, 2003. – S. 42.

Kazantzakis N. Chrystus ukrzyżowany po raz wtóry / N. Kazantzakis ; [przeł. J. Dackiewicz]. – Warszawa : P.A.X, 1958. – 125 s.

MacCannell D. Turysta: Nowa teoria klasy próżniaczej / D. MacCannell ; [przeł. E. Klekot, A. Wieczorkiewicz]. – Warszawa : Wydawnictwo Literackie MUZA, 2002. – 314 s.

Markowski R. Fenomenologiczne interpretacje pojęcia sacrum / R. Markowski // Warszawskie Studia Teologiczne, 2010. – XXIII. – z. 2. – S. 71-80 // [dostępne online:] http://digital.fides.org.pl/Content/1270/08-Markowski.pdf.

McCloud S. Understanding comics. The invisible art / S. McCloud. – New York, 1994, s. 21-23. // [za: Gizicki D. Obrazki, kontekst, narracja. Próba zaktualizowania definicji komiksu / D. Gizicki // Komiks w dobie postmodernizmu. Antologia referatów sympozjum komiksologicznego / [red. K. Skrzypczyk]. – Łódź : Łódzki Dom Kultury, 2005. – 80 s.].

Modrzewska A. Wilq Superbohater – polski komiks postmodernistyczny // [dostępne online:] http://www.zeszytykomiksowe.org/skladnica/ modrzewska 2009.pdf.

Morrisom G., Muth J. J. Misterium. Powieść graficzna / G. Morrison, J. J. Muth ; [przeł. K. Uliszewski]. – Wrocław : Manzoku, 2008. – 77 s.

Otto R. Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych / R. Otto ; [przeł. B. Kupis]. – Warszawa : Thesaurus Press, 1993. – 218 s.

Postman N. Technopol. Triumf techniki nad kulturą / N. Postman ; [przeł. A. Tanalska-Dulęba]. – Warszawa : Wydawnictwo Literackie MUZA, 2004. – 248 s.

Rabenda A. The Mystery Play / A. Rabenda // Magazyn miłośników komiksu. – Nr. 34 // [dostępne online:] http://www.kzet.pl/2005_02/tn_mystery.htm.

Raszewski Z. Teatr w świecie widowisk / Z. Raszewski. – Warszawa : Krąg, 1991. – 262 s.

Regiewicz A. Gadżety XX wieku, czyli krótka historia śladów obecności człowieka w kulturze współczesnej / A. Regiewicz // Europejczyk wobec sacrum wczoraj i dziś. Materiały z sesji naukowej / [red. J. C. Kałużny]. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe PAT, 2005. – S. 95–141.

Romanowska-Łakomy H. Fenomenologia ludzkiej świętości. O sakralnych możliwościach człowieka / H. Romanowska-Łakomy / Warszawa : Eneteia, 2003. – 233 s.

Sieradza J. Sacrum i profanum czy sacrofanum. Przemiany rozumienia sacrum we współczesnym świecie / J. Sieradza // Lud. – 2009. – T. 9 – S. 13–15.

Sieradzan J. Iluzje Jaźni i Boga / J. Sieradzan // Kwartalnik literacko-filozoficzny. – 2008. – 14 II // [dostępne online:] http://www.jaceksieradzan.pl/iluzje%20jazni%20i%20boga.pdf.

Syty J. The Mystery Play / J. Syty // [dostępne online:] http://www.kazet.bial.pl/2008_01/pp_mystery.htm.

Szyłak J. Komiks w kulturze ikonicznej XX wieku / J. Szyłak. – Gdańsk : Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria, 1999. – 128 s.

Toeplitz K. T. Sztuka komiksu: próba definiowania nowego gatunku artystycznego / K. T. Teoplitz ; [przeł.]. – Warszawa : Czytelnik, 1985 – 160 s.

Turner V. The Ritual Process: Structure and Anti-Structure / V. Turner. – Aldine de Gruyter, 1995. – 232 s. // [cyt. za: Burszta W. J. Antropologia kulturowa. Tematy, teorie i interpretacje / W. J. Burszta. – Poznań : Zysk i S-ka, 1998. – 188 s.

Van der Leeuw G. Der Mensch und die Religion / G. van der Leeuw. – Basel, 1941. – 81 s. // [cyt. za: Markowski R. Fenomenologiczne interpretacje pojęcia sacrum / R. Markowski // Warszawskie Studia Teologiczne. – 2010. – XXIII. – Z. 2. – S. 71–80 // [dostępne online:] http://digital.fides.org.pl/Content/1270/08-Markowski.pdf.

Van der Leeuw G. Fenomenologia religii / G. van der Leeuw ; [przeł. J. Prokopiuk]. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1978. – 831 s.

Zaręba R. Misterium: Tak to widzę / R. Zaręba // [dostępne online:] http://komiks.nast.pl/artykul/3762/Misterium-Tak-to-widze/.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті