ВІРА І БЕЗУМСТВО В РОСІЙСЬКІЙ ЖІНОЧІЙ ПРОЗІ 1990-2000-Х РР.: ПЕРЕЖИВАННЯ МІСТИЧНОГО ДОСВІДУ ЯК ПРОЕКЦІЯ

Автор(и)

  • Ганна Анатоліївна Улюра Iнститут лiтератури iм. Т. Шевченка НАН України, Україна

Ключові слова:

сучасна жіноча проза, жіночий досвід, віра, безумство, російська література

Анотація

На матеріалі оповідання М. Вишневецької проаналізовано специфіку репрезентацій надсообистістного, зокрема містичного, досвіду в сучасній жіночій прозі. Щодо відповідних репрезентацій жіночого досвіду важливим виявися зв’язок екзистенції та трансценденції, зумовлений необхідністю акумулювати жінкою-авторкою, жінкою-героїнею, жінкою-читачкою «параметри» існування, які з тих чи інших причин гендеризований суб’єкт вважає невідчужуваними. Віра і безумство на тематично-ідейному рівні жіночої прози значущі насамперед як проекції. Віра проектує тут абсолютні цінності, постає як гранична особистісна зацікавленість суб’єкта. Проекції божевілля корелюють з упевне-ністю в тому, що перебіги досвідів, пов’язаних зі свідченням, можуть, і зрештою мусять, радикально відхилятися один від одного. Відносини віри і безумства, позірно співвідносні з надособистісною сферою, належать до галузі інтенсивної проблематизації жіночої прози

Біографія автора

Ганна Анатоліївна Улюра, Iнститут лiтератури iм. Т. Шевченка НАН України

кандидат фiлологiчних наук, старший науковий спiвробiтник

Посилання

Gilbert S. The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination / S. Gilbert, S. Gubar. – New Haven ; London : Yale University Press, 1984. – 720 p.

Theunissen M. Der Andere: Studien zur Sozialontologie der Gegenwart / M. Theunissen. – Berlin ; New York : Gruyter, 1977. – 538 s.

Бер-Сижель Э. Служение женщины в Церкви / Э. Бер-Сижель. – М. : Библейско-богословский институт св. Апостола Андрея, 2002. – 220 с.

Вишневецкая М. А. Вышел месяц из тумана : [повести и рассказы] / М. А. Вишневецкая. – М. : Вагриус, 1999. – 319 с.

Ґілліґан К. Іншим голосом. Психологічна теорія і розвиток жінок / К. Ґілліґан // Ї. – 2003. – № 27. – С. 6–26.

Немзер А. Поиски потерянного рая. О прозе Марины Вишневецкой / А. Немзер // Вишневецкая М. Кащей и Ягда. Опыты. Рассказы. – М. : Эксмо, 2010. – С. 2–8.

Рикер П. Память, история, забвение / П. Рикер. – М. : Изд-во гуманитарной литературы, 2004. – 728 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті