ТЛУМАЧЕННЯ ПРИРОДИ ТВОРЧОСТІ У БІБЛІЇ

Автор(и)

  • Ольга Вікторівна Коржовська Житомирський державний університет ім. І. Франка, Ukraine

Ключові слова:

автор, самоусвідомлення, творчість, творча особистість, літера-турна традиція, індивідуалізація

Анотація

У статті проаналізовано джерела, присвячені концепції творення у Святому Письмі. Звернено увагу на те, що середньовічний текст – текст поліфункціональний. Це сто-сується і найавторитетнішої книги Середньовіччя – Святого Письма. Методи літера-турної герменевтики, феноменології, культурно-історичний метод використано з метою дослідження концепції творчості у Біблії

Біографія автора

Ольга Вікторівна Коржовська, Житомирський державний університет ім. І. Франка

асистент кафедри теорії та історії світової літератури

Посилання

Аверинцев С. Поэтика ранневизантийской литературы / С. Аверинцев. – СПб. : Азбука-классика, 2004. – 480 с.

Аверинцев С. Софія-Логос. Словник / С. Аверинцев / [упоряд. та авт. передмови К. Сігов; наук. ред. М. Ткачук]. – 2-ге вид. – К. : Дух і літера, 2004. – 640 с.

Біблія : Книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту із мови давньоєврейської й грецької на українську наново перекладена. 988 – 1988. – Ювілейне видання : Видання Місійного Товариства «Нове життя Україна», «Кемпус Крусейд фор Крайст» – К., 1992. – 2535 с.

Білоус П. Світло зниклих світів (художність літератури Київської Русі) : [Зб. Статей] / П. Білоус. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2003. – 160 с.

Ісіченко Ігор. Архиєпископ. Аскетична література Київської Руси / Архиєпископ Ігор Ісіченко : [наукове видання / за ред. Н. Бордукової]. – Харків : Акта, 2005. – 383 с. – Серія «Харківська школа».

Лановик З. Hermeneutica Sacra : [Монографія] / З. Лановик. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2006. – 587 с.

Мень Александр. Протоиерей. Исагогика. Курс по изучению Священного Писания. Ветхий Завет : Фонд имени Александра Меня. Общедоступный православный университет / Протоиерей Александр Мень. – М., 2000. – С. 559.

Святий Августин. Сповідь / Святий Августин ; [пер. з лат. Ю. Мушака ; післям. С. Здіорука]. – К. : Основи, 1999. – 319 с.

Чорноіваненко Є. Літературний процес в історико-культурному контексті : Розвиток і зміна типів літератури і художньо-літературної свідомості в російській словесності XI–XX століть. / Є. Чорноіваненко. – Одеса : Маяк, 1997. – 712 с.

Щедровицкий Д. Беседы о Книге Иова. Почему страдает праведник? / Д. Щедровицкий. – 2-е изд. – М. : Оклик, 2009. – 235 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті