Том 166, № 154 (2011)

Зміст

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В ПОШУКАХ ІДЕНТИЧНОСТІ

«СТЕФА І ЇЇ ЧАКАЛКА» ІВАНА АНДРУСЯКА: ЦЕНТРАЛЬНІ ТА ПЕРИФЕРІЙНІ ФУНКЦІЇ КАЗКИ PDF
Дар’я Сергіївна Анастасьєва
«ЧАС СТАНОВЛЕННЯ» НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ПОЕЗІЇ ЮРІЯ БУРЯКА PDF
Ніна Павлівна Анісімова
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ У ТВОРЧОСТІ ВАЛЕРІЯ БОЙЧЕНКА PDF
Інна Юхимівна Береза
МІФОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР ПОВІСТІ «КОРОВА ЧАСУ, АБО НОВІ ПРИГОДИ ВУЖА ОНИСЬКА» ОЛЕКСАНДРА ДЕРМАНСЬКОГО PDF
Ірина Євгеніївна Бойцун
ДІАЛОГ МІЖ «Я» ТА «ІНШИМ» У МОНОДРАМІ Н. НЕЖДАНОЇ «МІЛЬЙОН ПАРАШУТИКІВ» У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ PDF
Жанна Іванівна Бортнік
ПРОБЛЕМА ІДЕНТИЧНОСТІ У ТВОРАХ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА PDF
Надія Анатоліївна Бугайова
НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ГЕРОЇВ ТА ХУДОЖНЄ МОДЕЛЮВАННЯ ЧАСОПРОСТОРУ В РОМАННІЙ ПРОЗІ ВОЛОДИМИРА ГЖИЦЬКОГО PDF
Юлія Олександрівна Волощук
ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА ДЕТЕКТИВНОЇ ПРОЗИ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО PDF
Наталія Володимирівна Галушка
У ПОШУКАХ КООРДИНАТ ДЛЯ ВЛАСНОГО «Я»: ПРОБЛЕМА ІДЕНТИЧНОСТІ У ПРОЗІ ВАЛЕР’ЯНА ПІДМОГИЛЬНОГО PDF
Мар’яна Олегівна Гірняк
МАСКУЛІННІ МОДЕЛІ ҐЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В РОМАНАХ ВАСИЛЯ СЛАПЧУКА PDF
Оксана Романівна Єременко, Ганна Валеріївна Кобилякова
ЧАСОПРОСТІР ПРОЗИ Е. АНДІЄВСЬКОЇ ЯК РІВЕНЬ ПРОЯВЛЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ «РОМАНУ ПРО ДОБРУ ЛЮДИНУ») PDF
Оксана Валеріївна Журавська, Олена Анатоліївна Росінська
ПРОБЛЕМИ РЕЛІГІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В «ЕНЕЇДІ» І. КОТЛЯРЕВСЬКОГО PDF
Тетяна Віталіївна Корнійчук
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЧАСОПРОСТІР ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ В РОМАНІ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «ЮЛІЯ, АБО ЗАПРОШЕННЯ ДО САМОВБИВСТВА» PDF
Катерина Олександрівна Корнілова
ІДЕНТИФІКАЦІЯ СЕБЕ ЯК УКРАЇНЦЯ В РОМАНІ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «ПІВДЕННИЙ КОМФОРТ» PDF
Олена Вікторівна Красненко
НАРАТИВНІ ПРИНЦИПИ КОНСТРУЮВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ В АВТОБІОГРАФІЧНОМУ РОМАНІ «ДОБЛО І ЗЛО» ІРЕНИ КАРПИ PDF
Анна Сергіївна Кривопишина
КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА В ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІЙ ТА ЕПІСТОЛЯРНІЙ СПАДЩИНІ: ОЛЕКСАНДР БІЛЕЦЬКИЙ І МИРОН СТЕПНЯК PDF
Віталій Петрович Мацько
ЧАСОВА ОРГАНІЗАЦІЯ НАРАТИВНОГО ДИСКУРСУ В ОПОВІДАННІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО «PERSONA GRATA» PDF
Аліса Миколаївна Меншій
ХУДОЖНЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІСТОРИЧНОЇ ОСОБИСТОСТІ В ТЕТРАЛОГІЇ Г. ХОТКЕВИЧА «БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» PDF
Валентина Валеріївна Музичук
ІВАН ВИРГАН: ГРАНІ ТАЛАНТУ ПИСЬМЕННИКА PDF
Марина Григорівна Повар
ВІРШУВАННЯ І. ФРАНКА ЯК СПОСІБ ВИРАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МИТЦЯ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕКЛАДУ ВІРША Р. БЕРНСА «ТРАГІЧНИЙ УРИВОК») PDF
Олена Олександрівна Порядна
ІДЕНТИФІКАЦІЯ МІСТА В ПОЕЗІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ: ПОШУК ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРОВІДПОВІДНОСТІ PDF
Оксана Михайлівна Присяжнюк
ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА Т. Г. ШЕВЧЕНКА У ПРОФЕСІЙНО-ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ PDF
Надія Вікторівна Савич
СИНКРЕТИЗМ ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ Г. МАЗУРЕНКО ЯК ВИЯВ ТВОРЧОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ PDF
Аліна Геннадіївна Саприкіна
«ТІЛЬКИ СТЕПОМ ЗАРОСТЕМО, ТІЛЬКИ СТЕПОМ…»: ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ДИСКУРС СТЕПУ В РОМАНІ ЛЮБОВІ ГОЛОТИ «ЕПІЗОДИЧНА ПАМ’ЯТЬ» PDF
Ірина Анатоліївна Ткаченко
НАЦІОНАЛЬНА ІМАНЕНТНІСТЬ ТЕКСТІВ ІГОРЯ КАЛИНЦЯ PDF
Марія Михайлівна Турчин
«СТЕПОВИЙ МЕНТАЛІТЕТ» У ЛІРИЦІ МИКОЛИ ЧЕРНЯВСЬКОГО PDF
Наталія Дмитрівна Чухонцева
ОБРАЗ МАТЕРІ В РОМАНІ ІВАНА МАСЛОВА «МАТЕРИНСЬКИЙ ВОГОНЬ» PDF
Тетяна Михайлівна Шарова