ПРОБЛЕМА ІДЕНТИЧНОСТІ У ТВОРАХ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА

Надія Анатоліївна Бугайова

Анотація


У даній статті проаналізовано твори Валерія Шевчука з різних періодів його творчості. Новела «Цяцьки» (1960) та оповідання «N-був» (2006) презентують проблему ідентичності особистості як шлях до її формування. Питання ідентичності приходить із сфери психології та соціології, де ґрунтовні дослідження провели американські науковці Е. Еріксон, Дж. Мід, І. Гоффман та інші. Дослідивши поетику творів В. Шевчука, ми виділили два види ідентичності: Я-ідентичність (за класифікацією І. Гоффмана) та національну (за Е. Смітом). Зокрема, Я-ідентичність наявна в одній із перших новел письменника 1960 року, коли він тільки починав працювати з прозою, а національна – у творі першого десятиліття ХХІ століття.

Ключові слова


ідентичність; особистість; психологія; Я-ідентичність; поетика

Повний текст:

PDF

Посилання


Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму / Б. Андерсон. – К. : Критика,

– 272 с.

Іванюк І. Становлення ідентичності особистості в зарубіжній психології [Електронний ресурс] / І. Іванюк // Режим

доступу : http://www.social-science.com.ua/jornal_content/189.

Новий український тлумачний словник / [за заг. ред. В. Дубічинського]. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб сімейного

дозвілля», 2008. – 608 с.

Сміт Е. Національна ідентичність / Е. Сміт. – К. : Основи, 1994. – С. 149–183.

Тейлор Ч. Мультикультуралізм і «Політика визнання» / Ч. Тейлор. – К. : Альтерпрес, 2004. – 172 с.

Шевчук В. На березі часу. Мій Київ. Входини / В. Шевчук // Київ. – 2002. – № 6–7. – С. 21–125.

Шевчук В. Три оповідання із різночасся / В. Шевчук // Київ. – 2008. – № 7–8. – С. 109–126.