НАРАТИВНІ ПРИНЦИПИ КОНСТРУЮВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ В АВТОБІОГРАФІЧНОМУ РОМАНІ «ДОБЛО І ЗЛО» ІРЕНИ КАРПИ

Анна Сергіївна Кривопишина

Анотація


У статті здійснено спробу проаналізувати особливості конструювання ідентичності як різновекторного наративного процесу в сучасному постмодер- ному автобіографічному романі. Основна увага зосереджена на характеристиці наративу як засобу ідентифікації особи

Ключові слова


наратив; наративна ідентичність; автобіографічний роман

Повний текст:

PDF

Посилання


Женетт Ж. Повествовательный дискурс / Ж. Женетт // Женетт Ж. Фигуры : в 2-х т. / Ж. Женетт. – М. : Изд-во

им. Сабашниковых, 1998. – Т. 2. – С. 60 – 280.

Карпа І. Добло і зло / І. Карпа. – Харків : Вид-во «Клуб сімейного дозвілля», 2008. – 317 с.

Маценка С. Автобіографічність як проблема ідентифікації у творчості Крісти Вольф / С. Маценка // Слово і час. – 2006. –

№ 10. – С. 68–75.

Рикер П. Повествовательная идентичность [Электронний ресурс] / П. Рикер. – Режим доступа :

http://www.philosophy.ru/library/ricoeur/iden.html.

Трофименко Т. «Добло и зло» от Ирэны Карпы [Электронний ресурс] / Т. Трофименко. – Режим доступа :

http://www.mediaport.ua/news/statiy/60396.

Черниенко В. А. Идентичность как нарративное понятие / В. А. Черниенко // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна

«Філософські перипетії». – 2006. – № 734. – С. 78–85.