ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА ДЕТЕКТИВНОЇ ПРОЗИ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО

Автор(и)

  • Наталія Володимирівна Галушка Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Ukraine

Ключові слова:

детектив, трилер, традиційні норми детективної прози, віталізація стереотипів

Анотація

У статті аналізується своєрідність детективної прози Ірен Роздобудько. Значна увага акцентується на особливостях інтерпретацій традиційних норм детективного жанру. Автор статті доходить висновку, що жанрова специфіка детективних творів Ірен Роздобудько полягає у створенні письменницею власної оригінальної формули, основою якої є синкретизація жанрових формул таємниці й любовної історії. Це забезпечує існування цікавої інтриги у творах й інспірує інтелектуальне та емоційне напруження читачів

Біографія автора

Наталія Володимирівна Галушка, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

аспірантка кафедри української літератури та компаративістики

Посилання

Вольский Н. Легкое чтение. Работы по теории и истории детективного жанра / Николай Вольский. – Новосибирск,

– С. 5–126.

Дайн В. Двадцать правил для написания детективных романов / Ван Дайн // Дайн В. Как сделать детектив. – М. : Радуга,

– С. 38–41.

Словник літературознавчих термінів / [за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва та ін.]. – К. : «Академія», 1997. – 752 с.

Кавелти Дж. Изучение литературных формул / Джон Кавелти ; [пер. с англ. Е. М. Лазаревой] // Новое литературное

обозрение. – 1996. – № 22. – С. 33–64.

Кузнецов Ю. Детектив : занепад чи розквіт? / Юрій Кузнецов, Олександр Іванов // Всесвіт. – 1990. – № 10. – С. 155–163.

Новикова М. Символіка детективу / Марина Новикова, Олена Барабан // Зарубіжна література. – 1998. – № 21 (85). – С. 6.

Приходченко О. Гендерний аспект наратора у прозі Ірен Роздобудько / Олена Приходченко // Вісник ЛНУ імені Тараса

Шевченка. – 2009. – № 18 (181). – С. 108–113.

Роздобудько І. Ескорт у смерть : [роман] / Ірен Роздобудько. – Львів : Кальварія, 2002. – 144 с.

Роздобудько І. Пастка для жар-птиці : [роман] / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2010. – 159 с.

Роздобудько І. «Писати книжку треба так, ніби граєш на роялі». Про бажання переписати роман Голсуорсі і про реванш

жінок / Ірен Роздобудько // Березіль. – 2008. – № 3–4. – С. 6–14.

Трілер [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ru.wikipedia.org.

Улюр Г. Театр : помилковість аксіоми / Ганна Улюра // Київська Русь. – Книга ІІ : Ілюзія. – К., 2006. – С. 144–149.

Chesterton G.K. A Defence of Detective Stories [Електронний ресурс] / G. K. Chesterton. – Режим доступу :

http://www.chesterton.org/gkc/murderer/defence_ d_ stories.htm

##submission.downloads##

Номер

Розділ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В ПОШУКАХ ІДЕНТИЧНОСТІ