ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА ДЕТЕКТИВНОЇ ПРОЗИ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО

Наталія Володимирівна Галушка

Анотація


У статті аналізується своєрідність детективної прози Ірен Роздобудько. Значна увага акцентується на особливостях інтерпретацій традиційних норм детективного жанру. Автор статті доходить висновку, що жанрова специфіка детективних творів Ірен Роздобудько полягає у створенні письменницею власної оригінальної формули, основою якої є синкретизація жанрових формул таємниці й любовної історії. Це забезпечує існування цікавої інтриги у творах й інспірує інтелектуальне та емоційне напруження читачів

Ключові слова


детектив; трилер; традиційні норми детективної прози; віталізація стереотипів

Повний текст:

PDF

Посилання


Вольский Н. Легкое чтение. Работы по теории и истории детективного жанра / Николай Вольский. – Новосибирск,

– С. 5–126.

Дайн В. Двадцать правил для написания детективных романов / Ван Дайн // Дайн В. Как сделать детектив. – М. : Радуга,

– С. 38–41.

Словник літературознавчих термінів / [за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва та ін.]. – К. : «Академія», 1997. – 752 с.

Кавелти Дж. Изучение литературных формул / Джон Кавелти ; [пер. с англ. Е. М. Лазаревой] // Новое литературное

обозрение. – 1996. – № 22. – С. 33–64.

Кузнецов Ю. Детектив : занепад чи розквіт? / Юрій Кузнецов, Олександр Іванов // Всесвіт. – 1990. – № 10. – С. 155–163.

Новикова М. Символіка детективу / Марина Новикова, Олена Барабан // Зарубіжна література. – 1998. – № 21 (85). – С. 6.

Приходченко О. Гендерний аспект наратора у прозі Ірен Роздобудько / Олена Приходченко // Вісник ЛНУ імені Тараса

Шевченка. – 2009. – № 18 (181). – С. 108–113.

Роздобудько І. Ескорт у смерть : [роман] / Ірен Роздобудько. – Львів : Кальварія, 2002. – 144 с.

Роздобудько І. Пастка для жар-птиці : [роман] / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2010. – 159 с.

Роздобудько І. «Писати книжку треба так, ніби граєш на роялі». Про бажання переписати роман Голсуорсі і про реванш

жінок / Ірен Роздобудько // Березіль. – 2008. – № 3–4. – С. 6–14.

Трілер [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ru.wikipedia.org.

Улюр Г. Театр : помилковість аксіоми / Ганна Улюра // Київська Русь. – Книга ІІ : Ілюзія. – К., 2006. – С. 144–149.

Chesterton G.K. A Defence of Detective Stories [Електронний ресурс] / G. K. Chesterton. – Режим доступу :

http://www.chesterton.org/gkc/murderer/defence_ d_ stories.htm