ІДЕНТИФІКАЦІЯ СЕБЕ ЯК УКРАЇНЦЯ В РОМАНІ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «ПІВДЕННИЙ КОМФОРТ»

Олена Вікторівна Красненко

Анотація


У статті розглядається взаємовплив міста та людини, звертається увага на внутрішню боротьбу індивіда із самим собою за цілісність свідомості в урбанізаційному соціумі. Місто постає носієм духовних цінностей і культурних традицій, що відіграє велику роль у становленні всебічно розвиненної особистості, бо в сучасному суспільстві поняття сакральності, духовної пам’яті залишаються для багатьох людей неусвідомленими й незрозумілими, тому головному герою, як людині високих моральних цінностей, справжньому громадянинові важко вижити в умовах такої нестерпної реальності.

Ключові слова


місто; палімпсест; урбанізація; цінності; цілісність особистості

Повний текст:

PDF

Посилання


Головко В. В. Ідентичність як метафора : шлях від психології до історіографії / В. В. Головко // Український історичний

журнал. – 2002. – № 3. – С. 23–33.

Етимологічний словник української мови : у 7 томах ; [уклад. В. Є. Дудко та ін.] – Т. 2. – К., 1985. – 570 с.

Забужко О. С. Філософія української ідеї та європейський контекст / О. С. Забужко – К. : Факт, 1993. – 357 с.

Загребельний П. А. Південний комфорт : [Роман] / П. А. Загребельний – Харків : Фоліо, 2004. – 351 с.

Російсько-український словник художніх термінів : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів]. –

К. : Каравела, 2004. – С. 174.

Слабошпицький М. Літературні профілі (Літературно-критичні нариси) / М. Слабошпицький – К. : Радянський

письменник, 1984. – 310 с.