КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА В ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІЙ ТА ЕПІСТОЛЯРНІЙ СПАДЩИНІ: ОЛЕКСАНДР БІЛЕЦЬКИЙ І МИРОН СТЕПНЯК

Автор(и)

  • Віталій Петрович Мацько Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Ukraine

Ключові слова:

листування, світогляд, епістолярна спадщина, життєпис

Анотація

У статті відображено основні віхи діяльності Мирона Степняка (1903–1949) на тлі суспільно-політичного та громадського життя в Україні першої половини ХХ століття, ставлення до багатьох відомих діячів, роздуми про майбутнє держави, її культурного розвою. Листи, як джерело інформації, підсвічують світогляд поета, його внутрішній світ, який віддзеркалює сприйняття довкілля.

Біографія автора

Віталій Петрович Мацько, Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики суспільно-гуманітарних дисциплін

Посилання

Шерех Ю. Третя сторожа : Література, мистецтво, ідеологія / Юрій Шерех. – К. : Дніпро, 1993. – 347 с.

Медведев П. Н. Формальный метод в литературоведении / П. Н. Медведєв // Бахтин М. М. Тетралогия / М. М. Бахтин. –

М. : Лабиринт. – 1998. – 607 с.

Копач О. З епістолярної спадщини Григорія Сковороди / О. Копач // Збірник наукових праць Канадського НТШ. –

Торонто, Онтаріо (без позначення видавництва). – 1993. – С. 133–142.

Ткачівський В. Німецькомовна спадщина І.Франка та її домінантні риси / В. Ткачівський // Матеріали Другого

Міжнародного конгресу україністів. – Львів (без позначення видавництва), 1993. – 22-28 серпня. – Т. :

Літературознавство. – С. 313–314.

Кузьменко В. І. Письменницький епістолярій в українському літературному процесі 20-50-х років ХХ ст. /

В. І. Кузьменко. – К. : Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 1998. – 305 с.

Відділ рукописів та текстології Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України. – Ф. 162. – Спр. 3379. –

Арк. 3

Там само. – Ф. 162. – Спр. 3379. – Арк. 21–23.

Там само. – Ф. 162. – Спр. 3378. – Арк. 19.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В ПОШУКАХ ІДЕНТИЧНОСТІ