ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА Т. Г. ШЕВЧЕНКА У ПРОФЕСІЙНО-ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ

Автор(и)

  • Надія Вікторівна Савич Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, Україна

Ключові слова:

творчість, соціальна діяльність, літературна спадщина, релігійні погляди, ідеологія, кріпацтво, поезія

Анотація

Стаття висвітлює погляди на деякі маловідомі сторінки життя та творчості видатного українського класика Т. Шевченка. Автор намагається поєднати і порівняти певні періоди його творчості, проаналізувати відмінності, подати офіційну та неофіційну точки зору, проілюструвати деякі епізоди життя письменника автентичними документами та запропонувати контрольні завдання для студентів.

Біографія автора

Надія Вікторівна Савич, Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

аспірантка кафедри теорії та історії літератури

Посилання

Вересаев В. Пушкин в жизни. Систематический свод свидетельств современников : Собрание сочинений : в 4 т. /

В. Вересаев. – М. : Правда, 1990. – Т. 2. – 1990. – С. 9.

Доманицький В. Тарас Шевченко. Бібліотека націологічної літератури / В.Доманицький. – Випуск 2. Друк : Чікаго, 1961. – 116 с.

Козачковський А. О. Із спогадів про Т. Г. Шевченка [Електронний ресурс] / А. О. Козачковський // Спогади про Тараса

Шевченка. – К. : Дніпро, 1982. – 547 c. – Режим доступу : http://litopys.org.ua/shevchenko/spog19.htm.

Назаренко М. Поховання на могилі (Шевченко, якого знали) / М. Назаренко. – К. : Видавничий дім «Сварог», 2006. –

c. – (Cерія «Неофіційно»).

Петров В. Провідні етапи розвитку сучасного шевченкознавства / В. Петров. – Українська Вільна Академія Наук. – Серія :

Шевченко та його доба. І. Праці Шевченківської Конференції. Ч. 1. – 1946. – 37 с.

Сайт бібліотеки Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://lib.rada. gov.ua/static/excursion/shevchenko.html.

Україна і Росія в історичній ретроспективі [Електронний ресурс]. – Т. 2 / [Гриневич В. А., Даниленко В. М.,

Кульчицький С. В., Лисенко О. Є.]. – Ч. 2 : 2.9. У пошуках українського радянського патріотизму. – Режим доступу :

http://pulib.if.ua/part/11406.

Франко І. Зібрання творів : у 50 т. / І. Франко. – К. : Наукова думка, 1976. – Т. 2. – 1976. – С. 374.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В ПОШУКАХ ІДЕНТИЧНОСТІ