ІДЕНТИФІКАЦІЯ МІСТА В ПОЕЗІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ: ПОШУК ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРОВІДПОВІДНОСТІ

Оксана Михайлівна Присяжнюк

Анотація


Стаття присвячена відомій українській поетесі рубежу ХІХ-ХХ ст. – Лесі Українці, а саме її поезії найбільш яскравого й цікавого періоду творчості – кримського. Лірика поетеси розглядається з нових позицій прочитання поетичного тексту. Головна увага приділена поняттям «хронотоп», «топос» як основним категоріям кристалізації художнього світу літературного твору, також розкриттю просторових панорам, інтерпретації антитетичних та еквівалентних топосів, наявних у художніх картинах означеного періоду творчості поетеси.

Ключові слова


текст; картина світу; символ; топос; хронотоп

Повний текст:

PDF

Посилання


Агєєва В. П. Поетеса зламу століть. Творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації / В. П. Агєєва. – К. : Либідь,

– 264 c.

Жук Н. Й. Історія української літератури кінця ХІХ початку ХХ ст. : [підручник] / Н. Й. Жук, В. М. Лесина. – К. : Вища

школа, 1989. – 439 с.

Костенко А. І. Леся Українка : Художньо-документальна біографія / А. І. Костенко. – К. : Дніпро, 1985. – 393 с.

Олійник М. Я. Дочка Прометея : [роман] / Микола Олійник. – К. : Радянська школа, 1985. – 344 с.

Павличко С. Теорія літератури / Соломія Павличко. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. – 679 с.

Скиба С. М. Художній час і художній простір у творчості Лесі Українки : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец.

01.01 «Українська література» / С. М. Скиба. – Кіровоград, 1998. – 17 с.

Українка Леся. Кримські спогади : Вірші поеми, проза, листи / Леся Українка. – Сімферополь : Таврія, 1986. – 304 с.

Чижевський Д. І. Історія української літератури / Д. І. Чижевський. – К. : Видавничий центр «Академія», 2003. – 568 с. –

(Альма-матер)