ЧАСОПРОСТІР ПРОЗИ Е. АНДІЄВСЬКОЇ ЯК РІВЕНЬ ПРОЯВЛЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ «РОМАНУ ПРО ДОБРУ ЛЮДИНУ»)

Автор(и)

  • Оксана Валеріївна Журавська Донецький інститут психології і підприємництва, Ukraine
  • Олена Анатоліївна Росінська кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології Макіївського економіко-гуманітарного інституту, Ukraine

Ключові слова:

художній час і простір, символ, візії, сюрреалізм

Анотація

У статті аналізуються загальні принципи організації часу й простору в прозі Емми Андієвської на матеріалі «Роману про добру людину». Констатується сюрреалістичість часопростору твору письменниці, зумовлена необхідністю розмикання звичних рамок сприйняття дійсності. Заявлена проблема передусім осмислюється в сенсі формування в художньому романному часопросторі структур національної ідентичності на рівні зсувів часопросторових шарів. Часопростір роману проаналізовано як триєдиний, оскільки тільки поєднання всіх площин розгортання сприймання породжує можливість розв’язання буття героїв твору.

Біографії авторів

Оксана Валеріївна Журавська, Донецький інститут психології і підприємництва

старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін і перекладу

Олена Анатоліївна Росінська, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології Макіївського економіко-гуманітарного інституту

доцент кафедри історії української
літератури й фольклористики Донецького національного університету

Посилання

Біла А. Сюрреалізм як серійність [Електронний ресурс] / Анна Біла // Дикое поле. – 2004. – № 6. – Режим доступу :

http://www.dikoepole.org/numbers_content.php?id=6.

Андієвська Е. Роман про добру людину / Емма Андієвська. – К. : Орій, 1993. – 269 с.

Водолазька С. А. Постмодерністські акценти у творчості Емми Андієвської : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 /

С. А. Водолазька ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 16 с.

Зимомря І. Символіка прози Емми Андієвської (на матеріалі «Роману про добру людину») / І. Зимомря // Наукові

записки. – Випуск 50. – Серія : Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград : РВГ ІЦ КДПУ імені

В. Винниченка, 2003. – 410 с.

Смерек О. С. Художньо-філософські шукання в романістиці Емми Андієвської : автореф. дис. канд. філол. наук : 10.01.01 /

О. С. Смерек ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Л., 2004. – 20 с.

Стрільчук Л. Примусова репатріація радянських громадян та створення таборів для переміщених осіб у перші повоєнні

роки / Л. Стрільчук // Зб. навч.-метод. матеріалів і наук. статей іст. ф-ту Волинського держ. ун-ту. – Вип. 3. – Луцьк,

– С. 129–130.

Тарнашинська Л. Гіпертекст Емми Андієвської як індивідуалізований світовияв [Електронний ресурс] / Л. Тарнашинська //

Всесвіт. – 2006. – № 5–6. – Режим доступу :

http://www.vsesvitjournal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=163&Itemid=41.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В ПОШУКАХ ІДЕНТИЧНОСТІ