ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЧАСОПРОСТІР ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ В РОМАНІ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «ЮЛІЯ, АБО ЗАПРОШЕННЯ ДО САМОВБИВСТВА»

Катерина Олександрівна Корнілова

Анотація


У статті розглядається своєрідність окреслення часопростору героя в романі Павла Загребельного «Юлія, або Запрошення до самовбивства», проекція психологічного стану головного героя на міські топоси, особливості її художнього втілення.

Ключові слова


місто; час; простір; вічність; психологічний стан; образ; символ

Повний текст:

PDF

Посилання


Дашко Н. С. Семіотика міського простору в романі П. Загребельного «Юлія, або Запрошення до самовбивства» /

Н. С. Дашко // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : [зб. наук. пр.]. – Вип. 10. – Дніпропетровськ :

«Пороги», 2010. – С. 125–130.

Загребельний П. А. Юлія, або Запрошення до самовбивства : [роман] / П. А. Загребельний. – Харків : Фоліо, 2003. – 351 с.

Тарнашинська Л. Таємниця Євразії, або Чоловік і жінка з погляду вічності / Л. Тарнашинська // Березіль. – 2000. – № 7–8. –

С. 165–174.