«ЧАС СТАНОВЛЕННЯ» НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ПОЕЗІЇ ЮРІЯ БУРЯКА

Автор(и)

  • Ніна Павлівна Анісімова Інститут філології Бердянського державного педагогічного університету, Ukraine

Ключові слова:

історичний час, історіософія, минуле, пам’ять, історична епоха, поетична модель, мотив

Анотація

У статті розглядаються основні аспекти поетичної історіософії пред- ставника покоління 80-х років ХХ ст. Юрія Буряка. Визначаються художні моделі історичного часу на матеріалі збірок поета «Брук», «Струми». Теоретико- методологічною основою дослідження послужили ідеї праць М. Гайдеґґера, Т. де Шардена, К. Ясперса

Біографія автора

Ніна Павлівна Анісімова, Інститут філології Бердянського державного педагогічного університету

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури та компаративістики, докторант кафедри новітньої української літератури КНУ імені Тараса Шевченка

Посилання

Буряк Ю. Брук : Поезії / Юрій Буряк. – К. : Молодь, 1985. – 103 с.

Буряк Ю. Струми : Поезії / Юрій Буряк. – К. : Молодь, 1982. – 126 с.

Грабович Г. Шевченко як міфотворець : Семантика символів у творчості поета / Григорій Грабович ; [пер. з англ.]. – К. :

Рось, 1991. – 212 с.

Дуйкін В. Р. Філософія людини П. Тейяра де Шардена / Василь Дуйкін. – Черкаси : Брама, 2004. – 315 с.

Ільницький М. Перегук через покоління / Микола Ільницький // У фокусі віддзеркалень : статті. Портрети. Спогади. –

Львів : Львівський національний університет імені І. Франка, 2005. – С. 113–137.

Мельник Я. Сила вогню і слова : Літературні портрети / Ярослав Мельник. – К. : Рад. письменник, 1991. – 229 с.

Паньков А. Поетичні візії Лесі Українки : онтологія змісту і форми / А. Паньков, Т. Мейзерська. – Одеса : Астропринт,

– 76 с.

Рябчук М. «І любимо слова важкі…» [Рец. : Ю. Буряк. Струми : Поезії] / Микола Рябчук. – К., 1982 // Вітчизна. – 1984. –

№ 2. – С. 191–195.

Таран Л. Художній час – час людини (Спостереження над творчістю Павла Мовчана) / Людмила Таран // Жовтень. –

– № 1. – С. 101–106.

Тарнашинська Л. Час у творчості Ліни Костенко як темпоральний код структури людського досвіду / Людмила

Тарнашинська // Тарнашинська Л. Презумпція доцільності : Абрис сучасної літературознавчої концептології / Людмила

Тарнашинська. – К. : Вид-во КМА, 2008. – С. 234–249.

Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге : Избранные статьи позднего периода творчества / Мартин Хайдеггер ;

[пер. с нем. / под ред. А. Л. Доброхотова]. – М. : Высшая школа, 1991. – 192 с.

Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні / Дмитро Чижевський. – К., 1992. – 230 с.

Ясперс К. Смысл и назначение истории / Карл Яс перс ; [пер. с нем. ] / 2-е изд. – М. : Политиздат, 1994. – 527 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В ПОШУКАХ ІДЕНТИЧНОСТІ