НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ГЕРОЇВ ТА ХУДОЖНЄ МОДЕЛЮВАННЯ ЧАСОПРОСТОРУ В РОМАННІЙ ПРОЗІ ВОЛОДИМИРА ГЖИЦЬКОГО

Автор(и)

  • Юлія Олександрівна Волощук Інститут української філології Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, Україна

Ключові слова:

національна ідентичність, хронотоп, образ-архетип, образ- символ, характер літературного героя, антиномії «своє» – «чуже», «національне» – «радянське», «маргінальне» – «великодержавне»

Анотація

У статті зроблено спробу розкрити особливості національного характеру героїв у романах В. Гжицького «Чорне озеро», «Захар Вовгура», «У світ широкий», «Великі надії», «Ніч і день», дати автобіографічну та психобіографічну мотивацію антиноміям «своє» – «чуже», «національне» – «радянське», «маргінальне» – «великодержавне». Дослідниця обстоює думку про національну увиразненість часопростору в романах, розглядає його найважливіші елементи, що складають картину буття українців, росіян, ойротів, поляків

Біографія автора

Юлія Олександрівна Волощук, Інститут української філології Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова

аспірантка ІІ року навчання; кафедра української літератури

Посилання

Гжицький В. Великі надії : [дилогія] / Володимир Гжицький // Гжицький В. Твори : [у 2-х тт.]. – К. : Дніпро, 1974. –

Т. 2. – 656 с.

Гжицький В. Ніч і день : [роман] / Володимир Гжицький. – Львів : Каменяр, 1989. – 306 с.

Гжицький В. Чорне озеро / Володимир Гжицький // Гжицький В. Твори : [у 2 т.]. – К. : Дніпро, 1974. – Т. 1. – 656 с.

Плісецький М. Чорне озеро українського фашизму / Марко Плісецький // За марксо-ленінську критику. – 1934. – № 8. –

С. 65–82.

Чуб (Нитченко) Д. На життєвому і творчому шляху Володимира Гжицького / Дмитро Чуб (Нитченко) // Люди великого

серця : статті, розвідки, спогади / Дмитро Чуб (Нитченко). – Мельбурн : Ластівка, 1981. – 243 с. – С. 161–179.

Шпенглер О. Закат Европы : очерки морфологии мировой истории : Гештальт и действительность / Освальд Шпенглер ;

[пер. К. А. Свасьян]. – М. : Эксмо, 2007. – 798 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В ПОШУКАХ ІДЕНТИЧНОСТІ