СИНКРЕТИЗМ ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ Г. МАЗУРЕНКО ЯК ВИЯВ ТВОРЧОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Автор(и)

  • Аліна Геннадіївна Саприкіна Донецький національний університет, Ukraine

Ключові слова:

синкретизм, творча ідентичність, мистецьке світовідчуття

Анотація

Стаття присвячена проблемі творчої самототожності Г. Мазуренко, що зумовлена синкретизмом її мистецького світовідчуття і виявляється в гармо- нійному поєднанні поезії, образотворчого мистецтва й музики. У статті визна- чаються основні чинники формування творчої ідентичності письменниці, її індивідуального стилю, з’ясовується специфіка художнього світосприйняття авторки, розкривається багатогранність творчої діяльності Г. Мазуренко, до- сліджуються шляхи її мистецької самореалізації, розглядаються способи кореляції мистецтва слова з живописом і музикою у творах письменниці.

Біографія автора

Аліна Геннадіївна Саприкіна, Донецький національний університет

аспірантка

Посилання

Дмитренко Н. В. Музика й живопис у творчості О. Кобилянської та Я. Івашкевича : синкретизм художньої образності :

автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.01.05 «Порівняльне літературознавство» / Н. В. Дмитренко. – К., 2010. – 20 с.

Доценко Р. Повернення Галі Мазуренко / Р. Доценко // Київ. – 1997. – № 5–6. – С. 58–59.

Еліот Т. Музика поезії / Т. С. Еліот // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. –

Львів : Літопис, 2001. – С. 95–106.

Єременко О. В. Літературний образ у силовому полі синкретизму : (на матеріалі укр. прози другої половини ХІХ –

початку ХХ ст.) / О. В. Єременко. – К. : Євшан-зілля, 2008. – 320 с.

Мазуренко Г. Вибране / Г. Мазуренко. – К. : Видавництво ім. Олени Теліги, 2002. – 248 с.

Мазуренко Г. Ключі : Вибране / Г. Мазуренко. – Лондон : Світання, 1969. – 64 с.

Мазуренко Г. Північ на вулиці / Г. Мазуренко. – Лондон : Українська Видавнича Спілка в Лондоні, 1980. – 248 с.

Мазуренко Скит поетів / Г. Мазуренко. – Лондон : Світання, 1969. – 128 с.

Мазуренко Г. Три місяці в літері життя / Г. Мазуренко. – Лондон : Світання, 1969. – 179 с.

Медведев П. Н. Формальный метод в литературоведении / П. Н. Медведев, (Бахтин М. М.). – Москва : Лабиринт, 1993. –

с.

Неврлий М. Празька поетична школа / М. Неврлий // Муза любові й боротьби : Українська поезія празької школи. – К. :

Укр. письм., 1995. – С. 3–19.

Попович В. Галя Мазуренко / В. Попович // Авангард. – 1985. – № 1 (178). – С. 51–53.

Харитонов В. Взаимосвязь искусств / В. Харитонов. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 1992. – 148 с.

Юнґ К. Ґ. Психологія та поезія / К. Ґ. Юнґ // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред.

М. Зубрицької. – Львів : Літопис, 2001. – С. 119–137.

Яців Р. Миттєвості в «калоші щастя» / Р. Яців // Дзвін. – 1992. – № 11–12. – С. 170–172.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В ПОШУКАХ ІДЕНТИЧНОСТІ