«СТЕПОВИЙ МЕНТАЛІТЕТ» У ЛІРИЦІ МИКОЛИ ЧЕРНЯВСЬКОГО

Автор(и)

  • Наталія Дмитрівна Чухонцева Херсонський державний університет, Ukraine

Ключові слова:

менталітет, модернізм, традиція, концепт, архетип, символ, міф

Анотація

У статті досліджується специфіка вираження «степового менталітету» в ліриці Миколи Чернявського і доводиться, що психокомплекс «поета степу» відіграє важливу роль у творенні дисонансів ліричної свідомості, надає внут- рішнього драматизму образові автогероя. Суб’єктивні конотації концепту «степ» інтерпретуються як прояви модернізму

Біографія автора

Наталія Дмитрівна Чухонцева, Херсонський державний університет

кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського
літературознавства

Посилання

Андрусів С. Модус національної ідентичності : Львівський текст 30-х років ХХ ст. / Стефанія Андрусів. – Львів : ЛНУ ім.

Івана Франка; Тернопіль : Джура, 2000. – 340 с.

Андрусів С. Характерологія українців : Національний Космо-Психо-Логос / Стефанія Андрусів // Науковий Збірник

Українського Вільного Університету. – Мюнхен, 1995. – С. 132–137.

Будний В. Порівняльне літературознавство : підручник / В. Будний, М. Ільницький. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська

академія», 2008. – 430 с.

Голомб Л. Творча індивідуальність Миколи Чернявського як поета-лірика / Лідія Голомб // Голомб Л. Із спостережень

над українською поезією ХІХ – ХХ століть / Лідія Голомб. – Ужгород : Гражда, 2005. – С. 141–155.

Голомб Л. На шляху до модернізму : творча еволюція Миколи Чернявського / Лідія Голомб // Голомб Л. Новаторські

тенденції в українській літературі кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. – Ужгород : Гражда, 2008. – С. 48–65.

Донцов Д. Микола Хвильовий / Д. Донцов // Українське слово: хрестоматія української літератури та літературної

критики ХХ ст. : у 4 т. – К. : Рось, 1994. – Т. 1. – С. 654–671.

Євшан М. Микола Чернявський / М. Євшан. Критика. Літературознавство. Естетика / Микола Євшан. – К. : Основи, 1998. –

с.

Єфремов С. Історія українського письменства : у 2 т. / Сергій Єфремов. – Мюнхен, 1989. – Т. 2. – С. 252–255.

Микола Чернявський – письменник, громадський діяч, педагог : тези доповідей наукової конференції. – Херсон, 1993. –

с.

Микола Чернявський : літературні розвідки, бібліографічні нариси. – Херсон, 1998. – 62 с.

Плевако М. Микола Чернявський / Микола Плевако // Червоний шлях. – 1925. – № 11–12. – С. 237–267.

Творчі обрії Миколи Чернявського : [зб. статей]. – Херсон, 1998. – 46 с.

Франко І. Микола Чернявський. «Зорі» : [рец.] / Іван Франко // Франко І. Зібр. тв. : у 50 т. / Іван Франко. – К. : Наук.

думка, 1981. – Т. 34. – С. 355–357.

Чернявський М. Повісті й оповідання / Микола Чернявський // Чернявський М. Твори : у 10 т. / Микола Чернявський. –

Харків : Рух, 1927-1931. – Т. 2. – 240 с.

Чернявський М. Душа поета : [повісті й оповідання] / Микола Чернявський // Чернявський М. Твори : у 10 т. / Микола

Чернявський. – Харків : Рух, 1927–1931. – Т. 4. – 392 с.

Чернявський М. У зеніті (1897–1914) : поезії / Микола Чернявський // Чернявський М. Твори : у 10 т. / Микола

Чернявський. – Харків : Рух, 1927–1931. – Т. 9. – 270 с.

Чернявський М. Твори : у 2 т. / Микола Чернявський. – К. : Дніпро, 1966. – Т. 1. – 514 с.

Чижевський Д. До характерології слов’ян. Українці / Дмитро Чижевський // Чижевський Д. Філософські твори : у 4 т. /

Дмитро Чижевський. – К. : Смолоскип, 2005. – Т. 2. – С. 36–42.

Чухонцева Н. Микола Чернявський як поет степу / Наталія Чухонцева // Заселення Півдня України : проблеми

національного та культурного розвитку : доповіді Міжнародної науково-методичної конференції. – Херсон, 1997. –

Ч. 2. – С. 236–239.

Шумило Н. Микола Чернявський / Наталя Шумило // Гроно нездоланих співців. – К. : Український письменник, 1997. –

С. 5–16.

Юнг К.-Г. Психологія та поезія / Карл-Густав Юнг // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – Львів :

Літопис, 2001. – С. 119–141.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В ПОШУКАХ ІДЕНТИЧНОСТІ