«СТЕПОВИЙ МЕНТАЛІТЕТ» У ЛІРИЦІ МИКОЛИ ЧЕРНЯВСЬКОГО

Наталія Дмитрівна Чухонцева

Анотація


У статті досліджується специфіка вираження «степового менталітету» в ліриці Миколи Чернявського і доводиться, що психокомплекс «поета степу» відіграє важливу роль у творенні дисонансів ліричної свідомості, надає внут- рішнього драматизму образові автогероя. Суб’єктивні конотації концепту «степ» інтерпретуються як прояви модернізму

Ключові слова


менталітет; модернізм; традиція; концепт; архетип; символ; міф

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрусів С. Модус національної ідентичності : Львівський текст 30-х років ХХ ст. / Стефанія Андрусів. – Львів : ЛНУ ім.

Івана Франка; Тернопіль : Джура, 2000. – 340 с.

Андрусів С. Характерологія українців : Національний Космо-Психо-Логос / Стефанія Андрусів // Науковий Збірник

Українського Вільного Університету. – Мюнхен, 1995. – С. 132–137.

Будний В. Порівняльне літературознавство : підручник / В. Будний, М. Ільницький. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська

академія», 2008. – 430 с.

Голомб Л. Творча індивідуальність Миколи Чернявського як поета-лірика / Лідія Голомб // Голомб Л. Із спостережень

над українською поезією ХІХ – ХХ століть / Лідія Голомб. – Ужгород : Гражда, 2005. – С. 141–155.

Голомб Л. На шляху до модернізму : творча еволюція Миколи Чернявського / Лідія Голомб // Голомб Л. Новаторські

тенденції в українській літературі кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. – Ужгород : Гражда, 2008. – С. 48–65.

Донцов Д. Микола Хвильовий / Д. Донцов // Українське слово: хрестоматія української літератури та літературної

критики ХХ ст. : у 4 т. – К. : Рось, 1994. – Т. 1. – С. 654–671.

Євшан М. Микола Чернявський / М. Євшан. Критика. Літературознавство. Естетика / Микола Євшан. – К. : Основи, 1998. –

с.

Єфремов С. Історія українського письменства : у 2 т. / Сергій Єфремов. – Мюнхен, 1989. – Т. 2. – С. 252–255.

Микола Чернявський – письменник, громадський діяч, педагог : тези доповідей наукової конференції. – Херсон, 1993. –

с.

Микола Чернявський : літературні розвідки, бібліографічні нариси. – Херсон, 1998. – 62 с.

Плевако М. Микола Чернявський / Микола Плевако // Червоний шлях. – 1925. – № 11–12. – С. 237–267.

Творчі обрії Миколи Чернявського : [зб. статей]. – Херсон, 1998. – 46 с.

Франко І. Микола Чернявський. «Зорі» : [рец.] / Іван Франко // Франко І. Зібр. тв. : у 50 т. / Іван Франко. – К. : Наук.

думка, 1981. – Т. 34. – С. 355–357.

Чернявський М. Повісті й оповідання / Микола Чернявський // Чернявський М. Твори : у 10 т. / Микола Чернявський. –

Харків : Рух, 1927-1931. – Т. 2. – 240 с.

Чернявський М. Душа поета : [повісті й оповідання] / Микола Чернявський // Чернявський М. Твори : у 10 т. / Микола

Чернявський. – Харків : Рух, 1927–1931. – Т. 4. – 392 с.

Чернявський М. У зеніті (1897–1914) : поезії / Микола Чернявський // Чернявський М. Твори : у 10 т. / Микола

Чернявський. – Харків : Рух, 1927–1931. – Т. 9. – 270 с.

Чернявський М. Твори : у 2 т. / Микола Чернявський. – К. : Дніпро, 1966. – Т. 1. – 514 с.

Чижевський Д. До характерології слов’ян. Українці / Дмитро Чижевський // Чижевський Д. Філософські твори : у 4 т. /

Дмитро Чижевський. – К. : Смолоскип, 2005. – Т. 2. – С. 36–42.

Чухонцева Н. Микола Чернявський як поет степу / Наталія Чухонцева // Заселення Півдня України : проблеми

національного та культурного розвитку : доповіді Міжнародної науково-методичної конференції. – Херсон, 1997. –

Ч. 2. – С. 236–239.

Шумило Н. Микола Чернявський / Наталя Шумило // Гроно нездоланих співців. – К. : Український письменник, 1997. –

С. 5–16.

Юнг К.-Г. Психологія та поезія / Карл-Густав Юнг // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – Львів :

Літопис, 2001. – С. 119–141.