ВІРШУВАННЯ І. ФРАНКА ЯК СПОСІБ ВИРАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МИТЦЯ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕКЛАДУ ВІРША Р. БЕРНСА «ТРАГІЧНИЙ УРИВОК»)

Автор(и)

  • Олена Олександрівна Порядна викладач англійської мови в Інституті Підприємництва «Стратегія» (м. Жовті Води, Дніпропетровської обл.)., Ukraine

Ключові слова:

ідентичність, архетип, мова, мислення, ментальність, версифікація, трансформація

Анотація

У статті розглянуто рівень «українізації» віршування І. Франка на матеріалі його перекладу з Р. Бернса «Трагічний уривок», частково охарактеризовано ритміку, строфіку та мелодику. З’ясовано питання віршової майстерності митця як засобу вираження національної ідентичності мови, мислення та ментальності.

Біографія автора

Олена Олександрівна Порядна, викладач англійської мови в Інституті Підприємництва «Стратегія» (м. Жовті Води, Дніпропетровської обл.).

аспірантка Криворізького державного педагогічного
університету

Посилання

Барабаш Ю. «Свого язика не знає…», або Чому Гоголь писав російською? / Юрій Барабаш // Слово і Час. – 2011. – № 2. –

С. 3–17.

Бунчук Б. І. Віршування Франка в контексті української версифікації ХІХ – початку ХХ століття : автореф. дис. … канд.

філол. наук : 10.01.06 – теорія літератури, 10.01.01 – українська література / Борис Іванович Бунчук ; Інститут літератури

ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2001. – 30 с.

Бурда-Лассен О. В. Переклад як процес декодування ментальної ідентичності нації (на матеріалі українських і німецьких

етнолексем міфологічного походження) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.16 – перекладознавство / Олена

Василівна Бурда-Лассен ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2005. – 17 с.

Буряк В. Еволюція міфоархетипів у сучасному інтелектуально-свідомісному контексті / Володимир Буряк //

Народознавчі Зошити. – 2009. – № 1-2. – С. 115–129.

Гальперин И. Р. Очерки по стилистике английского языка : [уч. пособие] / Илья Романович Гальперин. – М. : Высшая

школа, 1981. – 334 с.

Донскіс Л. Збентежена ідентичність і сучасний світ : [монографія] / Леонідас Донскіс. – К. : Факт, 2010. – 312 с.

Зубрицька М. Homo legends : читання як соціокультурний феномен : монографія / Марія Зубрицька. – Л. : Літопис,

– 254 с.

Літературознавча енциклопедія / авт.-укладач Юрій Іванович Ковалів. – Т. 1. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 608 с.

Потебня О. Етика і поетика : [збірник] / Олександр Потебня – К. : Мистецтво, 1985. – 301 с.

Франко І. Твори в 50-ти т. / Іван Франко. – Т. 12 : Поетичні переклади та переспіви / [упоряд. та комент. В. І. Шевчук, за

ред. Д. В. Затонського]. – К. : Наук. думка, 1978. – С. 554.

Reliques of Robert Burns: original letters? Poems and critical observations on Scottish songs / collected and published by

H. R. Cromek. – Boston, 1809. – 300 p

##submission.downloads##

Номер

Розділ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В ПОШУКАХ ІДЕНТИЧНОСТІ