ЧАСОВА ОРГАНІЗАЦІЯ НАРАТИВНОГО ДИСКУРСУ В ОПОВІДАННІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО «PERSONA GRATA»

Автор(и)

  • Аліса Миколаївна Меншій Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

наратологія, наратор, гетеродієгетичний, інтрадієгетичній, анахронія, аналепсис, пролепсис

Анотація

У статті подано спробу осмислення часової організації наративного дискурсу в оповіданні М. Коцюбинського «Persona grata». Окреслено специфіку нарації твору, зокрема встановлено, що в розповідній структурі оповідання важливою є роль гетеродієгетичного наратора в інтрадієгетичній ситуації. Проаналізовано функціонування часових модифікацій розгортання нарації. Визначено, що одним із текстових варіантів «псевдочасового» розмежування події є анахронія, зокрема її різновиди: аналепсис, необхідний для самопрезентації персонажа і розпізнавання психологічного контексту викладу та пролепсис, що здійснює коригуючу функцію щодо розгортання основної сюжетної лінії.

Біографія автора

Аліса Миколаївна Меншій, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики викладання іноземних мов та зарубіжної літератури

Посилання

Агєєва В. Українська імпресіоністична проза / В. Агеєва. – К. : НАН України. Ін-т л-ри ім. Т. Шевченка, 1994. – 160 с.

Гижа Л. Часова організація наративного дискурсу в романі Юрія Яновського «Майстер корабля» / Л. Гижа // Наукові

записки. Серія : Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2003. – Вип. ХIII. – С. 35–49.

Женетт Ж. Фигуры : В 2 т. / Ж. Женетт. – М. : Изд-во им. Сабашниковых, 1998. – Т. 2. – 472 с.

Коцюбинський М. Твори : 7 т. / М. Коцюбинський – К. : Наук. думка, 1973– 1975. –

Т. 2 : Повісті, оповідання (1897-1908). – 1974. – 383 с.

Мацевко-Бекерська Л. Українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ століть у дзеркалі наратологія : [монографія] /

Л. Мацевко-Бекерська. – Львів : Сплайн, 2008. – 408 с.

Пастущак Т. Естетичні функції хронотопу в наративній структурі повістей Михайла Стельмаха / Т. Пастущак // Наукові

записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія :

Літературознавство ; [збірник наукових праць з нагоди 60-річчя доктора філологічних наук, професора Миколи Ткачука /

за ред. д. ф. н. Поплавської Н. М.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – Вип. 27. – С. 316–326.

Поліщук Я. І ката, і героя він любив…: Михайло Коцюбинський: літературний портрет / Я. Поліщук. – К. : ВЦ

«Академія», 2010. – 304 с.

Ткачук О. Наративна перспектива та дистанція в модерні стичному дискурсі кінця ХІХ – початку ХХ століття / О. Ткачук //

Слово і Час. – 2003. – № 11. – С. 17–24.

Ткачук О. Наратологічний словник / О. Ткачук. – Тернопіль :

Астон, 2002. – 173 с.

Фащенко В. У глибинах людського буття : [Літературознавчі студії] / В. Фащенко. – Одеса : Маяк, 2005. – 640 с.

Хаддад К. Екзистенційний дискурс у творчості Михайла Коцюбинського : дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 –

українська література / К. Хаддад. – Харків, 2004. – 204 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В ПОШУКАХ ІДЕНТИЧНОСТІ