«ТІЛЬКИ СТЕПОМ ЗАРОСТЕМО, ТІЛЬКИ СТЕПОМ…»: ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ДИСКУРС СТЕПУ В РОМАНІ ЛЮБОВІ ГОЛОТИ «ЕПІЗОДИЧНА ПАМ’ЯТЬ»

Автор(и)

  • Ірина Анатоліївна Ткаченко Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, Україна

Ключові слова:

степ, сакральний топос, скрипти степу, національна ідентичність, національна пам’ять

Анотація

У статті здійснено аналіз екзистенційного дискурсу степу в романі Любові Голоти «Епізодична пам’ять». Доведено, що топос степу у творі є одним із маркерів, за яким відбувається національна ідентифікація свідомого українця. Художній світ роману розглядається як сакральний універсум, окреслений степовим ландшафтом.

Біографія автора

Ірина Анатоліївна Ткаченко, Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри
видавничої справи та редагування факультету філології та журналістики

Посилання

Андрусяк С. Вогонь нашої пам’яті : Історична проза в контексті сьогодення / Софія Андрусяк // Київ. – 1990. – № 1. –

С. 125–127.

Василенко В. Наша доля прослалася степами : [есе-роздум] / Володимир Василенко // Пам’ять століть. – 1998. – № 6. – С.

–138.

Вейль С. Укорінення. Листи до Клірика / Сімона Вейль ; [пер. з фр.]. – К. : Дух і літера, 1998. – 300 с. – С. 36–39.

Голота Л. Епізодична пам’ять : [роман] / Любов Голота. – 2-ге вид., виправл. – К. : Факт, 2008. – 352 с. – (Серія «Exceptis

excipiendis»).

Горболіс Л. Екологічна культура героїв у художньому потрактуванні українських письменників : [навч. посіб. для

студентів-філологів] / Лариса Горболіс. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 132 с.

Стадніченко О. Хронотоп у романі Л. Голоти «Епізодична пам’ять» / Ольга Стадніченко // Література. Фольклор.

Проблеми поетики : зб. наук. праць. – Вип. 32. – Ч. 2. – К. : Твім інтер, 2008. – 436 с. – С. 219–229.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В ПОШУКАХ ІДЕНТИЧНОСТІ