У ПОШУКАХ КООРДИНАТ ДЛЯ ВЛАСНОГО «Я»: ПРОБЛЕМА ІДЕНТИЧНОСТІ У ПРОЗІ ВАЛЕР’ЯНА ПІДМОГИЛЬНОГО

Автор(и)

  • Мар’яна Олегівна Гірняк Львівський національний університет імені Івана Франка, Ukraine

Ключові слова:

ідентичність, маска, я/Інший, чужинець, тілесне/духовне, творчість

Анотація

У статті зосереджено увагу на проблемі ідентичності у творах Валер’яна Підмогильного, зокрема на чинниках її формування та способах репрезентації. Маски для Іншого і для себе, поява «чужинця» у власному внутрішньому світі для персонажів стають нормою. У творах Підмогильного людині важко примирити тілесне і духовне, чоловіче і жіноче, відкрити «людський» бік кохання, налагодити повноцінний діалог з Іншим поруч із собою. Персонажі болісно переживають неспівмірність часопросторових координат людини та світу, шукаючи звільнення у віртуальному світі мистецького твору

Біографія автора

Мар’яна Олегівна Гірняк, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства

Посилання

Блюменкранц М. В поисках имени и лица / Михаил Блюменкранц. – Киев – Харьков : Дух і Літера; Харьковская

правозащитная группа, 2007. – 244 с.

Зборовська Н. Код української літератури : Проект психоісторії новітньої української літератури / Ніла Зборовська. – К. :

Академвидав, 2006. – 504 с.

Кристева Ю. Самі собі чужі / Юлія Кристева. – К. : Вид-во Соломії

Павличко «Основи», 2004. – 262 с.

Левінас Е. Між нами : Дослідження. Думки-про-іншого / Еманюель Левінас. – К. : Дух і Літера, 1999. – 312 с.

Мельник В. О. Суворий аналітик доби: Валер’ян Підмогильний в ідейно-естетичному контексті української прози першої

половини ХХ ст. / В. О. Мельник. – К. : Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 1994. – 320 с.

Мовчан Р. Український модернізм 1920-х : портрет в історичному інтер’єрі / Раїса Мовчан. – К. : Вид. дім «Стилос»,

– 542 с.

Моклиця М. Проблеми рецепції Підмогильного у ХХ столітті / Марія Моклиця // Studia methodologica. – Вип. 19. Теорія

літератури. Компаративістика. Україністика : зб. наук. праць з нагоди 70-річчя проф. Р. Гром’яка. – Тернопіль :

Підручники і посібники, 2007. – С. 189–200.

Підмогильний В. Листи з Соловків / Валер’ян Підмогильний // Досвід кохання і критика чистого розуму: Валер’ян

Підмогильний : тексти та конфлікт інтерпретацій / [упор. О. Галета]. – К. : Факт, 2003. – С. 407–426.

Підмогильний В. Оповідання. Повість. Романи / Валер’ян Підмогильний. – К. : Наук. думка, 1991. – 800 с.

Підмогильний В. Остап Шаптала / Валер’ян Підмогильний // Досвід кохання і критика чистого розуму : Валер’ян

Підмогильний : тексти та конфлікт інтерпретацій / [упор. О. Галета]. – К. : Факт, 2003. – С. 245–312.

Рікер П. Сам як інший / Поль Рікер. – К. : Дух і Літера, 2002. – 456 с.

Хамитов Н. В., Крылова С. А. Любовь как запредельное бытие мужского и женского: опыт метаантропологии /

Н. В. Хамитов, С. А. Крылова // Антропологічні виміри езотеричної філософії. – Слов’янськ : Печатный двор, 2005. –

С. 271–287.

Шевчук В. Екзистенціальна проза Валер’яна Підмогильного / Валерій Шевчук // Досвід кохання і критика чистого

розуму : Валер’ян Підмогильний: тексти та конфлікт інтерпретацій / [упор. О. Галета]. – К. : Факт, 2003. – С. 353–366.

Шерех Ю. Білок і його забурення / Юрій Шерех // Шерех Ю. Пороги і Запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології : у

т. – Х. : Фоліо, 1998. – Т. 1. – С. 434–442.

Шерех Ю. Людина і люди / Юрій Шерех // Шерех Ю. Пороги і Запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології : у 3 т. –

Х. : Фоліо, 1998. – Т. 1. – С. 81–91.

Юнг К. Г. Психологические типы / Карл Густав Юнг. – Москва : Университетская книга, АСТ, 1998. – 720 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В ПОШУКАХ ІДЕНТИЧНОСТІ