Том 231, № 219 (2014)

Журнал містить дослідження, здійснені в рамках міжнародного наукового проекту Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща № 12H 12 0046 81 «Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej końca XX – początku XXI wieku w świetle studiów postkolonialnych» («Посттоталітарний синдром поколінь у слов‟янських літературах Центральної, Східної та Південно-Східної Європи кінця ХХ – початку ХХІ ст. у світлі постколоніальних студій»), і присвячені вивченню окремих творів української та світової літератур з погляду ґендерної теорії та постколоніальної критики. У поданих статтях переглядаються деякі традиційні уявлення на поділ ґендерних ролей у класичному каноні. Окрема увага приділяється таким категоріям, як чоловіче / жіноче з точки зору їхньої інтегрованості в культурні процеси, відображені в різних національних літературах.

Зміст

Статті

«Сердце пітьми» та «Лорд Джим» Дж. Конрада: авторська концепція жіночності в контексті расових та гендерних взаємодій PDF (Русский) PDF (English)
Олена Іванівна Авраменко
«Тоталітаризм» після тоталітаризму PDF PDF (English)
Людмила Сергіївна Бербенець
Безбатченки по війні: ґендерні аспекти (на матеріалі повістей М. Матіос та Л. Чижової) PDF
Інна Юхимівна Береза
«Ґотика» в романі «Зачаровані музиканти» Галини Пагутяк під кутом зору ґендерних інтерпретацій PDF
Наталія Валеріївна Букіна
Новий реалізм у нових реаліях: «Мама по скайпу» PDF PDF (English)
Олена Ігорівна Галета
Вічна жіночність і «прекрасна категорія» в концепції бароко Еухеніо д'Орса PDF PDF (English)
Тетяна Вікторівна Гунько
Ґендерна трансгресія у казках Оскара Вайлда PDF
Ольга Сергіївна Деркачова
Позбавляючи цноти читача (і/чи) себе: фемінна сексуальність як спосіб саморепрезентації у жіночому письмі модерну (на матеріалі текстів Ольги Кобилянської, Лесі Українки та Уляни Кравченко) PDF
Роксолана Євгеніївна Жаркова
Українська літературна група «Ланка»: ґендерний вимір PDF
Сніжана Віталіївна Жигун
Образи жінок-патріоток у прозі Олени Пчілки PDF
Анна Володимирівна Зайцева
Ґендерні проблеми в історичних повістях Андріана Кащенка PDF
Тетяна Сергіївна Кара
Ґендерні аспекти інтерпретації літературної творчості Валерія Шевчука PDF
Галина Сергіївна Косарєва
Лев Толстой: сексист чи модерний чоловік? «Крейцерова соната» як приклад моральних пошуків пізнього Толстого PDF (English)
Anja Lange
Ґендерні моделі в «Космічній трилогії» К. С. Льюїса PDF
Юлія Вікторівна Лесик
Мовчання як мотив опору в постколоніальному тексті (на матеріалі романів А. Рой «Бог дрібниць» та М. Матіос «Солодка Даруся») PDF PDF (English)
Тетяна Павлівна Остапчук
Французьке чорнило в щоденнику українки (на матеріалі «Щоденника страченої» М. Матіос) PDF PDF (English)
Юлія Юхимівна Павленко
«Люб'язна Солоха» Братів Капранових: ґендерне прочитання PDF
Владлена Миколаївна Руссова
Роль засобів масової інформації та масової культури у процесі формування чоловічої ідентичності (на прикладі «Депеш Мод» Сергія Жадана) PDF PDF (English)
Mateusz Świetlicki
Трансформація ґендерних моделей чоловічого та жіночого в романах Сергія Жадана PDF PDF (English)
Катерина Володимирівна Сільман
Жінка та чоловік як представники ворогуючих націй: теорія порозуміння (на прикладі повісті-вертепу І. Багряного «Розгром») PDF
Катерина Вікторівна Степанець
Об’єктивація ґендеру в тематиці спогадів (на матеріалі англомовних автобіографічних художніх творів XXI ст.) PDF
Владислава Володимирівна Щербицька