Том 231 № 219 (2014)

Журнал містить дослідження, здійснені в рамках міжнародного наукового проекту Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща № 12H 12 0046 81 «Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej końca XX – początku XXI wieku w świetle studiów postkolonialnych» («Посттоталітарний синдром поколінь у слов‟янських літературах Центральної, Східної та Південно-Східної Європи кінця ХХ – початку ХХІ ст. у світлі постколоніальних студій»), і присвячені вивченню окремих творів української та світової літератур з погляду ґендерної теорії та постколоніальної критики. У поданих статтях переглядаються деякі традиційні уявлення на поділ ґендерних ролей у класичному каноні. Окрема увага приділяється таким категоріям, як чоловіче / жіноче з точки зору їхньої інтегрованості в культурні процеси, відображені в різних національних літературах.
Опубліковано: 2014-12-12

Статті