«Люб'язна Солоха» Братів Капранових: ґендерне прочитання

Владлена Миколаївна Руссова

Анотація


У статті вперше розглянуто оповідання «Люб’язна Солоха» Братів Капранових у ґендерному аспекті з урахуванням вікових особливостей юних читачів. Наголошено на змалюванні традиції української культури у сприйнятті ролі жінки в суспільстві, її стосунків з чоловіками. Йдеться і про харизматичність українських чоловіків – нащадків козаків, про їх розуміння питань ґендерної рівноваги та шлях подалання традиційних патріархальних понять про права і можливості «слабкої статі». Зауважено роль іронії в оповіданні як творі постмодерному.

Ключові слова


ґендер; українська культура; харизматичний; фольклор

Повний текст:

PDF

Посилання


Береза І. Ю. Українська відьма: від Гоголя до Капранових / І. Ю. Береза // Література та культура Полісся. – Вип. 53. Гоголь і український культурний контекст. – Ніжин, 2009. – С. 54–61.

Бовуар С. де. Друга стать / Симона де Бовуар ; [переклад з французької Н. Воробйової, П. Воробйова, Я. Собко]. – У 2 т. Том 1. – К. : Основи, 1994. – 390 с.

Брати Капранови. Зоряний вуйко : оповідання / Брати Капранови. – К. : Гамазин, 2009. – 392 с.

Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний посмодерн / Тамара Гундорова. – К. : Критика, 2005. – 264 с.

Зборовська Н. Код української літератури: Проект психоісторії новітньої української літератури : [монографія] / Ніла Зборовська. – К. : Академвидав, 2006. – 504 с.

Квітка-Основ‟яненко Г. Конотопська відьма / Г. Квітка-Основ‟яненко // Квітко-Основ‟яненко Г. Повісті та оповідання. Драматичні твори. – К. : Наукова думка, 1982. – С. 133–198.

Кравець Володимир. Ґендерна педагогіка / Володимир Кравець. – Тернопіль : Джура, 2003. – С. 398–411.

Лук‟яненко Д. В. Народознавча домінанта романів Братів Капранових / Д. В. Лук‟яненко // Науковий вісник Миколаївського державного університету. Філологічні науки. Збірник наук. праць. Вип. 22. – Миколаїв, 2009. – С. 210–215.

Лучик Ю. Реформа... Від «банди перевертнів» і «орлів Кравченка» до європейської поліції / Юлія Лучик // День. – № 134. – 1 серпня 2013. – С. 4.

Оксамитна С. Ґендерні відносини / Світлана Оксамитна // Ґендерна перспектива. – К. : Факт, 2004. – С. 135–147.

Смерек О. Чоловік і жінка. Пошуки людського призначення (ґендерний аналіз романів Емми Андієвської) / Оксана Смерек // Ґендер і культура : [збірник статей / упоряд. : В. Агеєва, С. Оксамитна]. – К. : Факт, 2001. – С. 102–109.