«Ґотика» в романі «Зачаровані музиканти» Галини Пагутяк під кутом зору ґендерних інтерпретацій

Наталія Валеріївна Букіна

Анотація


У статті проаналізовано особливості ґотичного жанру в романі «Зачаровані музиканти» Галини Пагутяк в аспекті ґендерних студій та постмодерністських уявлень. Ґотика акцентує увагу на злободенних проблемах людства. Архетипи, що представляють у романі темні імпульси несвідомого, відіграють значну роль у цьому процесі.

Ключові слова


«ґотика»; екзистенціал страху; Інакшість; архетип; фемінний – маскулінний

Повний текст:

PDF

Посилання


Безье Ж. О трех рыцарях и о рубахе / Жак де Безье [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://max-coil.moy.su/news/zhak_de_beze_v_prevode_ili_ehrenburga/2010-09-27-92.

Богун М. Архетип влади людини над природою в православній культурі / Богун Микола, Столяр Марина // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. (Серія «Філософія»). – № 16. – 2008. – С. 60–66.

Дьяков А. Феликс Гваттари: Шизоанализ и производство субъективности [Електронний ресурс] / А. В. Дьяков. – Курск : Изд-во Курск. гос. ун-та, 2006 – 246 с. – Режим доступу : http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000945/st007.shtml.

Заломкина Г. Готический миф как литературный феномен [Електронний ресурс] : автореф. дисс. на соискание ученой степени д. филол. наук / Галина Заломкина. – Самара : Самарский государственный университет, 2011. – Режим доступу : http://rae.ru/forum2012/18/2961.

Зубкова Н. Н. Архетип Сада в русской литературе XIX-XX вв. как символическое воплощение исторических судеб России [Електронний ресурс] / Н. Н. Зубкова. – Режим доступу : http://rae.ru/forum2012/18/2961.

История зарубежной литературы XVII века / [под редакцией З. И. Плавскина. Учебник для филологических специальностей вузов]. – М. : Высш. шк., 1987. – Режим доступу : http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/plavskin-uchebnik/index.htm.

Кирилюк. О. Універсально-культурні смисли символу Світового Дерева [Електронний ресурс] / Олександр Кирилюк / Універсальні виміри української культури. – Одеса : Друк, 2000. – 216 с. – Режим доступу : http://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/Culturology/uvuk.html.

Пагутяк Г. Зачаровані музиканти / Галина Пагутяк. – К. : Ярославів Вал, 2010. – 224 c.

Пагутяк Г. Радісна пустеля / Г. Пагутяк // Записки Білого Пташка [романи, повість]. – К. : Український письменник, 1999. – 151 с.

Синило Г. Поэтика сонета А. А. Грифиуса «Слезы Отечества» (к проблеме целостного анализа и целостной рецепции стихотворного текста) / Галина Синило // Вестник Полоцкого государственного университета. – Серия А. Гуманитарные науки. – 2005. – № 1. – С. 108–115.

Хиллман Дж. Архетипическая психология / Джеймс Хиллман. – СПб. : Б.С.К., – 1996. – 157 с.

Punter D. The Gothic. Blackwell Guides to literature / Punter David, Byron Glennis. – Oxford : Blackwell Publishing Ltd. – 315 p.

Spooner C. Contemporary Gothic / Catherine Spooner. – London : Reaction books, 2006. – 175 p.

Williams A. The Stepford Wives: What‟s a Living Doll to Do in a Postfeminist World / Anne Williams // Postfeminist Gothic. Critical interventions in contemporary culture / edited by Benjamin A. Brabon and Stephane Genz. – New York : Palgrave Macmillan, 2007. – 189 p.