«Тоталітаризм» після тоталітаризму

Людмила Сергіївна Бербенець

Анотація


У статті йдеться про можливість застосування постколоніальних студій до дослідження літератур Центральної і Східної Європи, зокрема літератури української. Йдеться також про так званий неоколоніалізм і парадокси переходу від тоталітарної до посттоталітарної дійсності. Окрему увагу приділено проблемі «тоталітарної» складової демократичного ладу. Окреслено кілька варіантів переосмислення посткомуністичного досвіду і стану переходу до демократичного суспільства, переживання постколоніальної травми у творчості Ю. Андруховича, С. Жадана, І. Карпи, Є. Кононенко, В. Пєлєвіна.

Ключові слова


постколоніалізм; неоколоніалізм; тоталітаризм; «культурна пам’ять»; «історична амнезія»; «ретроутопія»

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Агамбен Дж. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь / Джорджо Агамбен. – М. : Издательство «Европа», 2011. – 256 с.

Арендт Х. Джерела тоталітаризму / Ханна Арендт. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2002. – 539 с.

Гундорова Т. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми : [статті та есеї] / Тамара Гундорова. – К. : Грані-Т, 2013. – 548 с.

Гундорова Т. І. Пост-орієнталізм, іміґраційний романс, і нові можливості постколоніальних студій у Східній Європі [Електронний ресурс] / Тамара Гундорова. – Режим доступу :

http://historians.in.ua/index.php/dyskusiya/1064-tamara-hundorova-post-oriientalizm-imigratsiinyi-romans-i-novi-mozhlyvosti-postkolonialnykh-studii-u-skhidnii-yevropi.

Карпа І. З роси, з води і з калабані / Ірена Карпа. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2013. – 320 с.

Кононенко Є. Імітація / Євгенія Кононенко. – Львів : Кальварія, 2001. – 192 с.

Павлишин М. «Козаки в Ямайці: постколоніальні риси в сучасній українській літературі / Канон та іконостас. – Київ : Час, 1997. – С. 222–236.

Пелевин В. «Generation«П» / Виктор Пелевин. – М. : Вагриус, 2004. – 368 с.

Рябчук М. Від Малоросії до України: парадокси запізнілого [Електронний ресурс] / Рябчук Микола. – Режим доступу :

http://scepsis.ru/library/id_162.html.

Рябчук М. Україна – не Африка. Але що? [Електронний ресурс] / Микола Рябчук. – Режим доступу : http://zbruc.eu/node/10508.

Саїд Е. Орієнталізм / Едвард В. Саїд. – Київ : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. – 511 с.

Чернецький В. Картографуючи посткомуністичні культури. Росія та Україна в контексті глобалізації / Віталій Чернецький. – К. : Критика, 2003. – 432 с.

Юрчук О. У тіні імперії: Українська література у світлі постколоніальної теорії / Олена Юрчук. – К. : ВЦ «Академія», 2013. – 224 с.

Borkowska G. Perspektywa postkolonialna na gruncie polskim – pytania sceptyka [Електронний ресурс] / Grażyna Borkowska // Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze. – Tom 1 / [Pod redakcją Ryszarda Nycza]. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2011. – S. 167–181. – Режим доступу :

http://www.publio.pl/files/samples/04/fa/a8/79851/Kultura_po_przejsciach_osoby_z_przeszloscia_Polski_dyskurs_postzaleznosciowy_-_konteksty_i_perspektywy_badawcze_demo.pdf.

Buden B. Strefa przejścia. O końcu postkomunizmu / Boris Buden [przeł. Michał Sutowski]. – Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2012. – 188 s.

Koczanowicz L. «Po takiej wiedzy, jakie przebaczenie. Totalitaryzm, egzystencja i emancypacja» / Leszek Koczanowicz // Lęk Nowoczesny. Eseje o demokracji i jej adversarzach. – Kraków : Universitas, 2011. – S. 71–96.

Koczanowicz L. Etyka demokracji / Leszek Koczanowicz // Lęk Nowoczesny. Eseje o demokracji i jej adversarzach. – Kraków : Universitas, 2011. – S. 97–110.

Loomba A. Kolonializm/Postkolonializm / Ania Loomba [przekł. Natalia Bloch]. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2011. – 313 s.

Malecki W. O opresyjności badań nad opresją / Wojciech Malecki // Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – Konteksty i perspektywy badawcze. – Tom 1. – Kraków : Universitas. – S. 65–81.

Zajas P. Postkolonialne imaginarium południowoafrykańskie literatury polskiej i niderlandzkiej / Paweł Zajas. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe, 2008. – 274 s.