Том 276, № 264 (2016)

Зміст

ІСТОРІЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ЛІТЕРАТУР В АКСІОЛОГІЧНОМУ, СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ТА РЕЦЕПТИВНОМУ ВИМІРАХ

ПЕРША ІСТОРІЯ НОВОГО УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА: ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ВЗАЄМИН PDF
Г. А. Александрова
МОЛИТВА ГОСПОДНЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ ПОЕЗІЇ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ СВІТОГЛЯДНОЇ ПАРАДИГМИ) PDF
І. І. Даниленко
«ВЕСЕЛИЙ РОМАН» ВОЛОДИМИРА КИСЕЛЬОВА: «УСЕ НА СВІТІ – ЛИШЕ ПІСЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ»... (Роздуми про долю патріотизму в контексті ідеології тоталітаризму) PDF (Русский)
В. В. Гладышев
КОНЦЕПТ ЇЖІ В РОМАНІ М. ГАРЕЦЬКОГО «ВІЛЕНСЬКІ КОМУНАРИ» У КОНТЕКСТІ ГАСТРОНОМІЧНОЇ ТРАДИЦІЇ ЛІТЕРАТУРИ 1920–30-х рр. PDF
Н. А. Городнюк
ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ А. АДАМОВИЧЕМ КУЛЬТУРНОГО І ДУХОВНОГО МИНУЛОГО БІЛОРУСІ PDF (Русский)
В. В. Гончаров
ПРО ДВОСКЛАДНИКОВІ Й ТРИСКЛАДНИКОВІ РИТМИ В УКРАЇНСЬКОМУ НЕКЛАСИЧНОМУ ВІРШІ ПОРІВНЯНО З РОСІЙСЬКИМ PDF
Н. В. Костенко
ЯК ЗРОБЛЕНИЙ БІЛОРУСЬКИЙ МІГРАНТСЬКИЙ РОМАН (ЗА «ХОЛОДНИМ СЕРЦЕМ» АЛЬГЕРДА БАХАРЕВИЧА) PDF
Г. А. Улюра
КОДИФІКАЦІЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В РОМАНІ ІВАНА НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО «ГЕТЬМАН ІВАН ВИГОВСЬКИЙ» PDF
О. О. Юрчук

ПОЕТИКА СЛОВ’ЯНСЬКИХ ЛІТЕРАТУР. СЛОВ’ЯНСЬКІ ЛІТЕРАТУРИ У ВИМІРІ ТИПОЛОГІЧНИХ ЗБЛИЖЕНЬ ТА ТВОРЧИХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ

ХУДОЖНІ ПРИЙОМИ «МІСТИЧНОГО» (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ О. ІЛЬЧЕНКА «МІСТО З ХИМЕРАМИ» ТА В. ДАНИЛЕНКА «КОХАННЯ В СТИЛІ БАРОКО») PDF
О. О. Гольник
ВІД ЕМБЛЕМИ ДО ЕКФРАЗИСУ: ІНТЕРМЕДІАЛЬНА ПОЕТИКА ТРАКТАТУ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ «КНИЖЕЧКА, НАЗЫВАЕМАЯ SILENUS ALCIBIADIS, СИРЂЧЬ ИКОНА АЛКІВІАДСКАЯ» PDF
Е. А. Київська
ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОЇ ІНТЕПРЕТАЦІЇ ОБРАЗУ ЮРІЯ ХМЕЛЬНИЧЕНКА У ПОЕМІ «КНЯЗЬ САРМАТІЇ» М. ЧЕРНЯВСЬКОГО PDF
Л. Д. Корівчак
ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО «ЛСД. ЛІЦЕЙ СЛУХНЯНИХ ДРУЖИН» PDF
В. О. Кравченко, Н. А. Зрай
НІЦШЕАНСЬКІ МОТИВИ У ТВОРАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ТА ЛУ САЛОМЕ PDF
І. А. Ніколайчук
ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА СПЕЦИФІКА ТЕХНОТРИЛЕРІВ МАКСА КІДРУКА PDF
І. В. Пасько
СЕНС І ЗНАКИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПОЕЗІЇ: ШЛЯХИ ДЕКОДУВАННЯ ТА МНОЖИННІСТЬ ПРОЧИТАННЯ PDF
Х. Б. Павлюк, П. О. Кондрацька
ЛІТЕРАТУРНА ТРАНСФОРМАЦІЯ КАНОНІЧНОГО ТЕКСТУ PDF
О. П. Савенко
«ПРОРОК» О. ПУШКІНА І ПОЕТИЧНІ ТВОРИ М. ВІНГРАНОВСЬКОГО: ІДЕЙНА ТА ВЕРСИФІКАЦІЙНА СПАДКОЄМНІСТЬ PDF
Д. В. Семчишин
АВТОРСЬКА КАЗКА НА ФОЛЬКЛОРНИЙ МОТИВ («КАЗКА ПРО КАЛИНОВУ СОПІЛКУ» О. ЗАБУЖКО) PDF
В. І. Сподарець
ПОЛЬСЬКІ ПЕРЕКЛАДИ ТВОРІВ ГОГОЛЯ PDF
І. Є. Рождественська
МІФОЛОГІЧНА СИМВОЛІКА ОБРАЗУ МІСЯЦЯ В ПОЕЗІЯХ ХРИСТІ АЛЧЕВСЬКОЇ ТА ГРИЦЬКА ЧУПРИНКИ PDF
Т. О. Цепкало
КОМУНІКАЦІЙНА РИЗОМАТИКА РОМАНУ Ю. ВИННИЧУКА «АПТЕКАР» PDF
С. Л. Чернюк
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРЯМІ ТА НЕПРЯМІ ЗАСОБИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ПЕРСОНАЖІВ ЯК СПОСІБ ЇХ ХАРАКТЕРОТВОРЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАННЯ ГРИГОРА ТЮТЮННИКА «ТРИ ПЛАЧІ НАД СТЕПАНОМ») PDF
І. М. Шара

МІФИ РЕЛІГІЙ СВІТУ, ФОЛЬКЛОР, ТРАДИЦІЙНІ ОБРАЗИ І СЮЖЕТИ В СЛОВ’ЯНСЬКИХ ЛІТЕРАТУРАХ

ТЕМПОРАЛЬНІ МІФОЛОГЕМИ В ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ГАЛИНИ ПАГУТЯК PDF
Г. І. Бокшань
БІБЛІЙНИЙ ІНТЕРТЕКСТ У «СЛОВІ ПРО ЗАКОН І БЛАГОДАТЬ» ІЛАРІОНА PDF
Н. В. Гончарова
СИМВОЛІКА «СКАРБНИЦІ ПОТРЕБНОЇ» ІОАНИКІЯ ГАЛЯТОВСЬКОГО: ВЗАЄМОДІЯ ЦЕРКОВНОЇ ТРАДИЦІЇ ТА ФОЛЬКЛОРУ PDF
О. Ю. Дубина
ТЛУМАЧЕННЯ СТАРОЗАВІТНИХ ОБРАЗІВ ЯК ПРЕФІГУРАЦІЇ НОВОЗАВІТНИХ У ПРОПОВІДЯХ КИРИЛА ТРАНКВІЛІОНА СТАВРОВЕЦЬКОГО PDF
Т. В. Турчина
МІФОЛОГЕМА ДВІЙНИЦТВА У РОМАНІ ГАЛИНИ ПАГУТЯК «МАГНАТ» PDF
Н. Д. Чухонцева