ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО «ЛСД. ЛІЦЕЙ СЛУХНЯНИХ ДРУЖИН»

В. О. Кравченко, Н. А. Зрай

Анотація


У статті розглянуто жанрові особливості роману Ірен Роздобудько «ЛСД. Ліцей Слухняних Дружин». На основі аналізу композиційних складових, сюжетних і позасюжет-них елементів, проблематики, конфліктів, системи образів, художньо-стильових рішень доведено, що жанровий різновид твору – любовно-детективний роман. Указано, що са-мобутність письменниці полягає у відтворенні красивих і непередбачуваних почуттів го-ловних героїв – ліцеїстки Пат і музиканта-детектива Ланцелота, у викритті соціально-го зла, представленого образами сина депутата, злодія і вбивці Олексія Струтівського, Директорки Ліцею та заздрісної ліцеїсти Ліл. Охарактеризовано ланцюг детективних розслідувань. Специфікою роману названо вкраплення рис соціальної фантастики. Ак-центовано увагу на тому, що індивідуально-авторське експериментування із жанровими формами є особливістю творчості Ірен Роздобудько і якісно впливає на розвиток сучас-ної української прози.

Ключові слова


любовно-детективний роман; соціальна фантастика; пригодниць-кий роман; авторський стиль; проблематика твору

Повний текст:

PDF

Посилання


Вергелес Т. За лаштунками гламуру // Роздобудько І. ЛСД. Ліцей Слухняних Дружин / І. Роздобудько; передм. Т. Вергелес. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013. – С. 5–6.

Воронина Л. Коли доля дає шанс // Роздобудько І. Все, що я хотіла сьогодні. Лікарняна повість / І. Роздобудько ; передм. Л. Ворониної. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013. – С. 5–9.

Герасименко Н. Особливості творчої манери Ірен Роздобудько / Н. Герасименко // Слово і Час. – 2005. – № 11. – С. 36–39.

Лук’яненко Д. Роман «Ґудзик» Ірен Роздобудько : спроба філософсько-психологічного потрактування життєвої драми / Д. Лук’яненко. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/4-12-29.pdf. 5. Роздобудько І. ЛСД. Ліцей Слухняних Дружин / І. Роздобудько ; передм. Т. Вергелес. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013. – 320 с.