МОЛИТВА ГОСПОДНЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ ПОЕЗІЇ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ СВІТОГЛЯДНОЇ ПАРАДИГМИ)

І. І. Даниленко

Анотація


У статті розглядаються основні тенденції у процесі творчого засвоєння українсь-кими і російськими поетами базових концептів сакрального тексту найавторитетні-шої християнської молитви «Отче наш». Виходячи з переконання, що молитва є дзер-калом духовної зрілості людини, а Молитва Господня – взірцем молитовного звернення до Бога, яке стисло репрезентує усе християнське вчення, дослідниця поставила за мету з’ясувати взаємодію етичних домінант християнства з індивідуально-авторською аксіологією та національною своєрідністю в контексті провідних філософ-ських, естетичних, соціально-історичних тенденцій доби.

Ключові слова


Молитва Господня («Отче наш»); молитва канонічна; молитва вір-шована / поетична; сакральний текст; художня рецепція; українська/російська поезія

Повний текст:

PDF

Посилання


Адрианова-Перетц В. П. Образцы общественно-политической пародии XVIII – нач. XIX в. / В. П. Адрианова-Перетц // Труды Отдела древнерусской литературы. – М. ; Л. : АН СССР, 1936. – Т. 3. – С. 335–366.

Барабаш Ю. Тарас Шевченко: імператив України : Історіо- й націософська парадигма / Юрій Барабаш. – К., 2004. – 181 с.

Голгофа: Библейские мотивы в русской поэзии. – М. ; Харьков, 2001. – 464 с. – (Б-ка «Р. Х. 2000». Серия «В силе Духа»).

Грушевський М. В. тридцяті роковини Куліша: Соціяльно-традиційні підоснови Кулішевої творчості / Михайло Гру-шевський // Україна. – 1927. – Кн. 1–2. – С. 10–38.

Добротолюбие в русском переводе : в 5 т. Т. 5/ [пер. с греч.]. 1883–1900. – Изд. 2-е, доп. – M., 1888. – (Репринт : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1992). – 632 с.

Иоанн Лествичник, св. Слово о молитве с пояснениями ононого / Святой Иоанн Лествичний // Отцы церкви о молитве и трезвении. – М., 2001. – С. 119–155.

Иоанн Кассиан Римлянин. Писания / [Преподобный] Іоанн Кассиан Римлянин. − Мн. ; М., 2000. – 800 с.

Криса Б. Пересотворення світу: Українська поезія XVII–XVIIІ століть / Богдана Криса. – Львів, 1997. – 219 с.

Лєпахін В. Ікона та іконічність / Валерій Лєпахін. – Львів, 2001. – 288 с.

Марьянов Б. М. Сороколетняя новость / Б. М. Марьянов // Наука и религия. – 1990. – № 12. – С. 16–18.

Павличко Д. Твори : в 3 т. Т. 1 / Дмитро Павличко. – К., 1989. – 501 с.

Плужник Є. Поезії / Євген Плужник. – К., 1988. – 415 с.

Святі почуття, закладені в молитву: антологія української літературної молитви / [упоряд., автор вступ. ст. і приміток В. І. Антофійчук]. – Бухарест, 2004. – 399 с.

Тарановский К. Формы общеславянского и церковнославянского стиха в древнерусской литературе ХI–XIII вв. // О поэзии и поэтике / Кирилл Тарановский. – М., 2000. – С. 257–273.

Украïнська поезія: Кінець XVI – початок XVII ст. / упоряд. В. П. Колосова, B. I. Крекотень. – К., 1978. – 430 с.

Успенский Б. А. Этюды о русской истории / Борис Успенский. –

СПб. : Азбука, 2002. – 480 с.

Хвильовий М. Твори : в 2 т. Т.1. / Микола Хвильовий. – К., 1990. – 650 с.

Хрестоматія української релігійної літератури : [у 2 т.]. Т. 2. Кн. 1. – Мюнхен ; Лондон, 1988. – 552 с.

Час молитвы. Библейские мотивы в русской поэзии. – М.;Харьков. – 432 с.