КОНЦЕПТ ЇЖІ В РОМАНІ М. ГАРЕЦЬКОГО «ВІЛЕНСЬКІ КОМУНАРИ» У КОНТЕКСТІ ГАСТРОНОМІЧНОЇ ТРАДИЦІЇ ЛІТЕРАТУРИ 1920–30-х рр.

Н. А. Городнюк

Анотація


У статті проаналізовано концепт їжі у романі відомого білоруського письменника Максима Гарецького «Віленські комунари». З’ясовано, що концепт їжі постає визначаль-ним у семіотиці роману, а гастрономічний код – ключовим смислоутворюючим чинником тексту, таким, що моделює вектор прочитання, актуалізуючи основні ідейні та ідео-логічні антиномії твору й обумовлюючи його естетику і стилістику

Ключові слова


концепт їжі; гастрономічний код; харчовий образ; семіотика; М. Гарецький.

Повний текст:

PDF

Посилання


Березин В. Худые и толстые [Електронний ресурс] / Владимир Березин // Октябрь. – 2001. – № 11. Режим доступу : http://magazines.russ.ru/october/2001/11/be.html.

Гарэцкі М. І. Віленскія камунары. Раман-хроніка / Максім Гарэцкі. – Мн. : Беларусь, 1965. – 355 с.

Губская О. Актуализация архетипа трикстера в романе М. Горецкого «Виленские коммунары» [Электронный ресурс] / Ольга Губская. – Режим доступа : http://webcache.googleusercontent.com/search?

q=cache:viYXv290oyYJ:http://ip-r.org/wp-content/uploads/2014/11/.

Губская О. Жизнь, воплощенная в слове / Ольга Губская // Нёман. – 2013. – № 2. – С. 144–158.

Дубавец Сяргей. Максім Гарэцкі. Асколкі літаратурнай перапіскі [Електронний ресурс] / Сяргей Дубавец // Радыё Сва-бода. 06.02.2013. – Режим доступу : http://www.svaboda.org/content/article/24892330.html.