НІЦШЕАНСЬКІ МОТИВИ У ТВОРАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ТА ЛУ САЛОМЕ

І. А. Ніколайчук

Анотація


На матеріалі драматичних творів Лесі Українки («Руфін і Прісцілла», «Одержима», «Оргія» та ін.), а також есеїв («Фрідріх Ніцше в дзеркалі його творчості», «Еротика») та повісті «Фенічка» Лу Саломе проаналізовано реалізацію мотивів, втілених у філо-софських творах Фрідріха Ніцше, у творчості письменниць – представниць українсько-го та німецького національних варіантів раннього літературного модернізму. Просте-жено, зокрема, характер рецепції Лесею Українкою та Лу Саломе ніцшівської критики християнства, уявлень про опозицію природи / культури, аполлонічного / діонісійного, а також мотиву вічного повернення в контексті свободи митця відповідно до потреб творчої стратегії кожної з аналізованих авторок. У світлі такого співставлення вияс-кравлюються не лише особливості реалізації національних стратегій модернізму в літературі, а й досвіду становлення жінки-авторки у відповідних соціокультурних умовах.

Ключові слова


літературний модернізм; українська література; німецька літера-тура; філософія Ніцше; християнство; творча стратегія

Повний текст:

PDF

Посилання


Агеєва В. П. Поетеса зламу століть: творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації / В. П. Агеєва. – К. : Либідь, 1999. – 261 с.

Возняк Т. «Народження трагедії з духу музики» та «Лісова пісня» чи Слово – музика – мовчання [Електронний ресурс] / Тарас Возняк. – Режим доступу : http://www.ji.lviv.ua/ji-library/Vozniak/text-i-perekl/Kn2-8.htm.

Гармаш Л. Лу Саломе : удивительная история жизни и приключений духа Лу фон Саломе [Електронний ресурс] / Лариса Гармаш. – Режим доступу : http://www.nietzsche.ru/biograf/litera/lusalome/.

Гармаш Л. Так говорила Заратустра : Лу Саломе – «досконалий друг» і «абсолютне зло» в житті Фрідріха Ніцше [Електронний ресурс] / Лариса Гармаш. – Режим доступу : http://www.ji.lviv.ua/n17texts/harmash.htm.

Гундорова Т. ПроЯвлення слова : дискурсія раннього українського модернізму : постмодерна інтерпретація / Т. Гун-дорова. – Л. : Літопис, 1997. – 297 с.

Жмир В. Слідами Ніцше по Україні [Електронний ресурс] / Володимир Жмир. – Режим доступу : http://mari.kiev.ua/ PDF_2011/Hud-Kultura_7-2010/275-315.pdf.

Забужко О. Notre Dame D’Ukraine : українка в конфлікті міфологій [Електронний ресурс] / Оксана Забужко. – Режим доступу : http://chtyvo.org.ua/authors/Zabuzhko/Notre_Dame_dUkraine_Ukrainka_v_konflikti_mifolohii/.

Зборовська Н. Моя Леся Українка / Ніла Зборовська // Пришестя вічності. – К. : Факт, 2000. – 224 с.

Лютий Т. Ніцше. Самоперевершення / Тарас Лютий. – К. : Темпора, 2016. – 978 с.

Лютий Т. В. Українське ніцшеанство // Наукові записки НаУКМА. Т. 115 : Філософія та релігієзнавство / Т. В Лютий. – К., 2011. – С. 60–66.

Моклиця М. Естетика Лесі Українки : (конспект європейського модернізму) ; [Монографія] / Марія Моклиця. – Луцьк : [Волинський національний університет імені Лесі Українки], 2011. – 241 с.

Ніцше Ф. Антихристиянин [Електронний ресурс] / Фрідріх Ніцше. – Режим доступу : http://www.osvita.org.ua/library/ philosophy/1181/.

Ніцше Ф. Народження трагедії / Фрідріх Ніцше // Повне зібрання творів. Том 1 ; [пер. з нім. О Фешовця і К. Котюк]. – Л. : Астролябія, 2004. – С. 11–130.

Ніцше Ф. Так мовив Заратустра [Електронний ресурс] / Фрідріх Ніцше ; [пер. з нім. А. Онишка]. – Режим доступу : http://ukrlife.org/main/minerva/nietzsche.htm.

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі / С. Д. Павличко. – К. : Либідь, 1997. – 357 с.

Саломе Лу. Опыт дружбы [Електронний ресурс] / Лу Саломе ; [пер. с нем. Л. Гармаш]. – Режим доступу : http://lib.ru/ FILOSOF/SALOME/friendship.txt.

Саломе Лу. Мысли о проблемах любви (глава из книги «Эротика») [Електронний ресурс] / Лу Саломе ; [пер. с нем. Л. Гармаш]. – Режим доступу : http://www.lib.ru/FILOSOF/SALOME/erotic.txt_with-big-pictures.html.

Саломе Лу. Прожитое и пережитое. Воспоминания о некоторых событиях моей жизни [Електронний ресурс] / Лу Са-ломе. ; [пер. с нем. и вступительное слово В. Седельника]. – Режим доступу : http://magazines.russ.ru/inostran/2001/2/ solome.html

Саломе Лу. Фридрих Ницше в зеркале его творчества [Електронний ресурс] / Лу Саломе ; [пер. с нем. Л. Гармаш] – Режим доступу : http://lib.ru/FILOSOF/SALOME/nit.txt.

Українка Леся. В катакомбах [Електронний ресурс] / Леся Українка. – Режим доступу : http://www.ukrlib.com.ua/books/ printit.php?tid=485.

Украинка Л. Заметки о новейшей польской литературе [Електронний ресурс] / Л. Украинка. – Режим доступу : http://www.l-ukrainka.name/ru/Criticism/PolskaLit.html.

Українка Леся. Одержима : драматична поема [Електронний ресурс] / Леся Українка. – Режим доступу : http://www. ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=514.

Українка Леся. Оргія : драматична поема [Електронний ресурс] / Леся Українка. – Режим доступу : http://ukrclassic. com.ua/katalog/u/ukrajinka-lesya/975-lesya-ukrajinka-orgiya.

Українка Леся. Публікації, статті, дослідження / Леся Українка ; Академія наук Української РСР, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Наукова думка, 1984. – 291 с.

Українка Леся. Руфін і Прісцілла : драма в 5 діях [Електронний ресурс] / Леся Українка. – Режим доступу : http://www.myslenedrevo.com.ua/studies/lesja/works/dramas/rp1.html.

Українка Леся. У пущі : драматична поема [Електронний ресурс] / Леся Українка. – Режим доступу : http://lesya. artiweb.org.ua/works/dramas/upusci1.html.

Andreas-Salomé Lou. Fenitschka [Електронний ресурс] / Lou Andreas-Salomé. – Режим доступу : http://gutenberg. spiegel.de/buch/fenitschka-eine-ausschweifung-6342/2

Brinkler-Gabler Gisela. Image in Outline: Reading Lou Andreas-Salome [Електронний ресурс] / Gisela Brinkler-Gabler. – Режим доступу : https://books.google.com.ua.

Cormican Muriel. Women in the Works of Lou Andreas-Salomé: Negotiating Identity [Електронний ресурс] / Muriel Cormi-can. – Режим доступу : https://books.google.com.ua.

Diethe Carol. Lou Salomé’s Interpretation of Nietzsche’s Religiosity [Електронний ресурс] / Carol Diethe. – Режим доступу : http://www.jstor.org/stable/20717738?seq=1#page_scan_tab_contents.

Martin Biddy. Woman and Modernity : The (life)styles of Lou Andreas-Salomé [Електронний ресурс] / Biddy Martin. – Режим доступу : https://books.google.com.ua.