СЕНС І ЗНАКИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПОЕЗІЇ: ШЛЯХИ ДЕКОДУВАННЯ ТА МНОЖИННІСТЬ ПРОЧИТАННЯ

Х. Б. Павлюк, П. О. Кондрацька

Анотація


У статті здійснено порівняльно-типологічний аналіз творів німецькомовних та українських авторів. Увагу зосереджено довкола особливостей поетичного експериме-нту у літературі кінця ХХ – початку ХХІ ст. Експериментальна література мислиться як явище міжнародне, а відтак як оригінальна складова цілісного літературного проце-су. Феномен експериментальної поезії проілюстровано прикладами з оригінальних тек-стів німецькомовних та українських авторів

Ключові слова


експеримент; поезія експерименту; інтелектуальна гра; конкретна поезія; декодування

Повний текст:

PDF

Посилання


Эпштейн М. Знак пробела : О будущем гуманитарных наук / Михаил Эпштейн. – М. : Новое лит. обозрение, 2004. – С. 203–205.

Дерида Ж. Письмо та відмінність / Жак Дерида. – К. : Основи, 2004. – 602 с. 3. Завадський, Ю. Теоретичні основи дослідження сучасної зорової поезії : предмет / Ю. Завадський // Studia Methodologica : альманах / упоряд. І. В. Папуша. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 24 : Новітня теорія літератури і проблеми літератур-ної антропології. – С. 57–64.

Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 17. – К. : Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2010. – C. 25–30.

Садловський Ю. І. Словник футуризму / Юрій Іванович Садловський. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2013. – С. 6–8.

Стороха Б. Принципи візуальної поезії у практиці української та німецькомовної літератур / Богдан Стороха // Вікно у світ. – № 1(13). – Київ. – 2001. – С. 138–144.

Тарнавський Ю. Квіти хворому : статті, критика, розмови / Юрій Тарнавський. – Львів : ЛА «Піраміда», 2012. – 384 с. – (Серія: «Бібліотека Нью- Йоркської групи»).

Jandl, Ernst. die schöne kunst des schreibens / Ernst Jandl. – Darmstadt : Luchterhand, 1976. – 93 s.

Konkrete Poesie. Deutschsprachige Autoren : antologie [Herausgegeben von Eugen Gomringer]. – Stuttgart : Reclam, 1973. – 174 s.