ЛІТЕРАТУРНА ТРАНСФОРМАЦІЯ КАНОНІЧНОГО ТЕКСТУ

О. П. Савенко

Анотація


У статті досліджуються принципи і літературні форми трансформації канонічного тексту, до якого відносять Святе Письмо. Зокрема увага привертається до різдвяно-го і великоднього сюжетів, які є ключовими у Новому Завіті. Зазначено, що рецепція Біблії на Русі розпочалася від часів запровадження тут християнства, учення Ісуса розповсюджувалося у різних жанрових формах: апракоси, четьї, катехізиси, тлумачна Пелея, коментарі, «бесіди» тощо. Біблійний текст, потрапляючи у сферу літературної творчості, не просто коментувався або тлумачився, а трансформувався відповідно до ідейно-художнього задуму. Поширеними видами трансформації були: пряме цитування, переказування, алюзія, асоціювання, використання біблійних символів та алегорій, звер-нення до біблійної лексики, стилістики, фразеології.

Ключові слова


канон; канонічний текст; цитування, алюзія; трансформація; екзе-гетика

Повний текст:

PDF

Посилання


Білоус П. Українська середньовічна література : [монографія] / Петро Білоус. – Житомир: Рута, 2015. – 584 с.

Головащенко С. Біблієзнавство. Вступний курс / Сергій Головащенко. – К. : Либідь, 2001. – 496 с.

Лановик З. Біблія в герменевтичному універсумі філологічної гуманітаристики і актуальні проблеми біблійної герменев-тики / Зоряна Лановик // Sacrum і Біблія в українській літературі / За ред. І. Набитовича. – Люблін : Ingvarr, 2008. – С. 671–696.

Потебня О. Естетика й поетика / Олександр Потебня. – К. : Наукова думка, 1991. – 312 с.

Фрай Нортроп. Великий код : Біблія і література / Нортроп Фрай / З англ. переклала Ірина Старовойт. – Львів : Літопис, 2010. – 362 с.